Новини ПГСА град Пазарджик

Успешни и мобилни в Европа
На 17.10.2017 г. се състоя информационна среща по проект „Успешни и мобилни в Европа“ – УМЕН, разработен от КСБ по програма „Еразъм+“, мярка КД1 „Мобилност на обучаеми и учители в професионалното образование и обучение“. Проектът се изпълнява ...прочетете цялата новина


Среща по Европейска програма ЕРАЗЪМ +
На 10.10.2017 г. в ПГСА-гр. Пазарджик се проведе информационна среща с учениците от X в, XI а и XI в клас и екипа за управление по Европейска програма ЕРАЗЪМ + ...прочетете цялата новина


Националните дни за учене през целия живот 2017
От 4 до 6 октомври 2017 г. в гр. Русе се проведоха Националните дни за учене през целия живот 2017 ...прочетете цялата новина


5 октомври – Международен ден на учителя
На 5 октомври в България и още над 100 държави по света се отбелязва Деня на учителя. Идеята за това идва от ...прочетете цялата новина


"НОВАТА УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА"
В ПГСА се състоя тържество, посветено на новата учебна 2017-2018 година. Официален гост беше ...прочетете цялата новина


"Да измерим Земята"
Днес 20.06.2017г. се проведе състезание по геодезия под мотото"Да измерим Земята".


Ден на отворените врати в ПГСА – Пазарджик
На 08.06.2017 г. в ПГСА – град Пазарджик, се проведе Ден на отворените врати. Този празник на професиите събра много учители и гимназисти. Гостуваха ученици от ОУ „Климент Охридски”- Пазарджик, ОУ „Христо Ботев”- Пазарджик, ОУ „Христо Смирненски”- Пазарджик, „Стефан Захариев” – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов” – Пазарджик, както и от училищата от с. Юнаците, с Попинци, с. Гелеменово, с. Пищигово, с. Черногорово, с. Исперихово, с. Бяга, с. Ковачево, с. Хаджиево, с. Церово, с. Калугерово, с. Ивайло.


На 07.06.2017 г. в ПГСА – град Пазарджик, се проведе заключителна пресконференция, посветена на ПРОЕКТ № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство»
Обучителната практика в Брага се осъществи в периода 26.03.2017 г. – 08.04.2017 година. 20 гимназисти от училището повишиха своите компетенции в Португалия.Зрелостници от ПГСА – град Пазарджик, бяха част от традиционна среща с г-н Тодор Попов
На 16 май 2017 година дванадесетокласници от училището ни се включиха в среща на изявените гимназисти, организирана от г-н Тодор Попов - кмет на Община Пазарджик.

Абитуриентите от ПГСА – Пазарджик, емоционално се разделиха с любимото училище
15 май е денят, посветен на зрелостниците от ПГСА – гр. Пазарджик. Училищният двор събра учителите и учениците на гимназията, гости, родители. Класовете на г-жа Любомира Петрова, инж. Петранка Енчева, инж. Светла Манолова и г-жа Лилия Манилова минаха под пъстрата арка, украсена с балони и цветя.


Заключителна представителна изява по проект „Твоят час“
Проектът BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)" стартира в ПГСА – град Пазарджик, през ноември 2016 година. С него са ангажирани в две направления много учители и ученици. Някои от тях са включени в дейности за преодоляване на обучителни затруднения по математика и български език и литература. Работата в клубовете на г-жа Йорданка Ботева, г-жа Стефка Елмаян, г-жа Десислава Михова, г-жа Лилия Манилова, г-н Атанас Атанасов и г-н Стоян Плачков подпомага мнозина. Други гимназисти участват в 12 клуба по интереси.


Ден на кариерата в ПГСА – град Пазарджик
На 27 април 2017 година в ПГСА – град Пазарджик, се проведе инициативата „Ден на кариерата”, която се реализира по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проявата премина под надслова „Моята мечтана професия“.
Събитието беше уважено от инж. Евтим Янев – общински съветник и член на УС на КСБ - Пазарджик, председател на Сдружението на предприемачите, г-жа Пенка Нанева – старши експерт в РУО – град Пазарджик, г-жа Катя Михайлова – главен счетоводител в РУО – Пазарджик, инж. Тодор Калоянов – председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на УАСГ. Всички те насърчиха присъстващите, пожелаха им здраве и успехи в избора на професия.


Литературен конкурс „Писма до себе си“
Ученици от ПГСА се включиха в Първи национален литературен конкурс „Писма до себе си“, организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа на личностното развитие – Стара Загора.Проектно заявление на ПГСА беше одобрено и класирано в конкурс
Проектно заявление на ПГСА беше одобрено и класирано в конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г на тема „Обичам природата – и аз участвам“ и подлежи на финансиране.Практика в Португалия
От 26.03.2017г. до 08.04.2017г. се проведе практическо обучение на наши учениците в град Брага – Португалия по проект “Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство” Европейска програма “ЕРАЗЪМ +” Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани”

...още


ПГСА – град Пазарджик, се включи в „Национално ученическо четене на Чудомирови разкази“. Училището получи подарък от ЛХМ „Чудомир“ - град Казанлък
В периода 20.03.2017 г. - 24.03.2017 г. ученици и учители от ПГСА – град Пазарджик, се насладиха на Чудомирови творби. Така училището се включи в „Национално ученическо четене на Чудомирови разкази“. ...още


На 24 март в ПГСА се състояха разнообразни дейности, провокирани от Деня на търпението, който се отбелязва на 25 март. Членовете на Ученическото самоуправление отново бяха активни. Запознаха всички класове с любопитни подробности за този ден. Гимназистите отправиха своя призив за толеранстност в общуването. Необходимо е да сме търпеливи към околните, да се разбираме с тях, да сме съпричастни. Умение е да се вслушваш в другите, да уважаваш мнението им, да цениш чуждия успех. Човешко е да подкрепиш – с думи или дела. ...още


На 17.03.2017 г. се проведе информационна среща с крайните ползватели по проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «Образователна мобилност на граждани», дейност “Мобилност” на ПГСА-Пазарджик. ...още


Проектът цели създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя. Инициативата е фокусирана върху създаването на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.
В него взе участие представителен отбор от 6 ученици, представящи ПГСА Пазарджик по четирите състезателни дисциплини, както следва: ...още


На 10 и 11.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе регионалния кръг на състезанието “Най-добър млад строител” за училищата в гр. Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София;
В него взе участие представителен отбор от 6 ученици, представящи ПГСА Пазарджик по четирите състезателни дисциплини, както следва: ...още


Ученическото самоуправление в ПГСА – град Пазарджик, активно се включи в отбелязването на Трети март. Велислав Иванов – ученик от VIII А клас, изготви табло, ...още


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ЕКИПЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ №2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «Образователна мобилност на граждани», дейността “Мобилност”, Ви кани на 17.03.2017 г. от 17:00 часа в конферентната зала на ПГСА- гр. Пазарджик.


Представителите на Ученическото самоуправление в ПГСА зарадваха с мартенички всички в училището. Гимназистите сами изработиха червено-белите изненади. ...още


Конкурс на тема „МОЯТА МЕЧТАНА ПРОФЕСИЯ”
Започна поредното издание на конкурса „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”. В инициативата могат да се включат всички ученици от ПГСА – гр.ПАЗАРДЖИК.

...още


Денят на розовата фланелка бе отбелязан на 22 февруари 2017 година в ПГСА - град Пазарджик. Членовете на Ученическото самоуправление към училището представиха табло по темата. ...още


На 16.02.2017 г. в ПГСА-гр. ПАЗАРДЖИК се проведе традиционното състезание на училищен кръг "Най-добър млад строител" ...още


Представителната изява по проекта събра много учители, ученици и гости в зала „Арх. Делевски“ в ПГСА. С кратък филм и рецитал бяха отбелязани 144 години от гибелта на Васил Левски. ...още


14 февруари беше отбелязан в ПГСА – град Пазарджик, с няколко прояви. В междучасията звучаха любими песни за Деня на влюбените. ...още


Още отличия за нашите волейболисти
Общинското ученическо първенство по волейбол се проведе на 11.02.2017 година в зала „Хебър“ - град Пазарджик. ПГСА взе участие с два отбора. Юношите грабнаха второто място, а девойките – третото. Поздравяваме нашите момичета и момчета!
Всички гимназисти, които обичат волейбола, са включени в клуба на госпожа Катя Янакиева, който се реализира по проект „Твоят час“.


Г Р А Ф И К
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

І. След завършен VІІ клас
ІI. След завършен VІІI клас


Във връзка с провеждане на училищен кръг на състезанието "Най-добър млад строител"
,
Областно представителство Пазарджик на КСБ предлага следните представители за председатели в изпитните комисии ...още


XXVI Международен фестивал на маскарадните игри се проведе в град Перник от 27.02.2017 г. до 29.02.2017 година. ...още


Повече от 30 инженери и техници от професионално направление «Архитектура и Строителство» и «Електротехника и енергетика», членове на КСБ-ОП-Пазарджик и КИИП-ОК-Пазарджик взеха участие. ...още


Днес, 20.01. 2017г., се проведе анонимно гласуване на учениците за избор на победителите в конкурса. Комисията преброи гласовете, а също така разгледа работите, представени за участие в конкурса и оцени рисунките по ...още


Християн Михайлов от ПГСА спечели първо място за своята прекрасна сурвачка. Той участва в конкурс, организиран от ОДК - Пазарджик. Християн Михайлов от VIII А клас измайстори автентична сурвачка – с колачета, нанизи от шипки и пуканки, с бял и червен конец. В инициативата „Направи добро за Коледа“ се включиха много деца от региона. ...още


Ученическото самоуправление към ПГСА – град Пазарджик, инициира коледен конкурс за най-добре украсена класна стая. Всички гимназисти с желание се включиха в проявата. Кабинетите греят в коледните цветове, лампичките блестят, елхите искрят. ...още


Апетитни кейкове, ароматни кифлички и пъстри коледни изкушения зарадваха днес учениците и учителите от ПГСА – град Пазарджик. По време на голямото междучасие всеки от гимназията можеше да си купи лакомство, сътворено специално за благотворителната инициатива. Акцията е по идея на представителите на Ученическото самоуправление към ПГСА. Тя е от ученици за ученици. С много любов гимназистите участваха в приготвянето на изкушенията, подреждането на масите, продажбата. ...още


Всеки участник може да участва с няколко рисунки,в предпочитан от него вид, техника и жанр.
Краен срок за предаване на творбите 19.12. 2016 година. ...още


Приключи Коледният волейболен турнир за юноши и девойки от училищата в община Пазарджик. В зала „Хебър" се състезаваха млади хора, обединени от спортния дух и желанието за победа. Момичетата от отбора на ПГСА – град Пазарджик, грабнаха третото място в надпреварата. Ученичките, които ни зарадваха, са: Благовеста Ненкова, Катерина Цветкова, Ангелина Стойкова, Наска Георгиева, Теодосия Янева, Кристина Христева, Петя Кисова и Петя Андарпилова. Тренировките на момичетата преминаха под ръководството на г-жа Катя Янакиева – учител по физическо възпитание и спорт в ПГСА. ...още


От едноседмична предварителна визита в Португалия по проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», състояла се от 27.11.-01.12.2016 г., се завърна инж. Петя Иванова – ръководител на проекта. ...още


На 01.12.2016 г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе обучение на втората група строителни специалисти, свързано с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда» по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe”. ...още


Две ученички от ПГСА – град Пазарджик, спечелиха награди в конкурс, посветен на Въведение Богородично. Десислава Захова от 12. Б клас спечели трето място с есето си в категорията 11. - 12. клас. Благовеста Ненкова от 8. А клас грабна третото място в своята възрастова група за творбата си.
В конкурса за есе, стихотворение и рисунка, посветени на Деня на християнското семейство - 21 ноември, участваха над 300 деца от цялата страна. ...още


Членовете на клуб „Творците“ /ученици от 12. А клас/ създадоха табло, посветено на Световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия. ...още


На 17.11.2016 година в ПГСА бе открит клуб „Кариера”. Присъстваха гости от ЦКО – град Пазарджик, както и бивши ученици с успешна професионална реализация. Директорът на училището – инж. Петя Иванова, информира, че откриването на клуба е част от дейностите по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ПГСА и ОУ„Св. Климент Охридски“ - Пазарджик, са двете училища, които са ангажирани с този проект. Учебните заведения вече имаха съвместна изява. В клуб „Кариера“ в ПГСА учениците и учителите ще могат да обменят идеи и да си сътрудничат. координирането на проекта са ангажирани инж. Петя Иванова, инж. Недялка Енева - координатор по организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в ПГСА – гр. Пазарджик, г-н Петър Тасев – учител по немски език. ...още


В ПГСА – град Пазарджик, Ученическото самоуправление към училището подготви тържество, посветено на младите хора. На 17.11. се отбелязва Международният ден на студентите и учениците. Тържеството уважиха г-жа Илияна Кошлукова и г-жа Галина Бояджиева от ЦКО – град Пазарджик. ...още


На 11.11.2016 г. в ПГСА – гр. Пазарджик, беше дадено име на зала в памет на изтъкнатите арх. Делевски. Арх. Дора и Петко Делевски бяха дългогодишни и уважавани преподаватели в гимназията. Арх. Лилян Делевски – преподавател в УАСГ, остана като знаково име в областта на архитектурата. ...още


Учениците от 8. А клас – специалност „Строителство и архитектура с интензивно изучаване на английски език“, откликнаха на любопитна инициатива на г-жа Надежда Кибритова – Енева. Те се ангажираха с визуализиране на учебен материал чрез прекрасни рисунки. ...още


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 11.11.2016 г. в ПГСА – гр. Пазарджик, ще бъде дадено име на зала в памет на изтъкнатите арх. Делевски. ...още


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
НА 17.11.2016 Г. СЕ ОТБЕЛЯЗВА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА УЧЕНИКА. КАНИМ ВИ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В АКЦИИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ...още


Награждаването на отличените участници в VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ ТВОРЦИ, организиран от ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“, се състоя на 31.10.2016 г. в клуб „Перото“ – град София. Разказът „Циганинът без бомбе“, написан от Любомира Петрова – учител по български език и литература в ПГСА, е публикуван в сборника „Слънца по старите тавани“ ...още


В ПГСА се проведе тържество, посветено на Деня на народните будители. В навечерието на 1.11.2016 г. Румяна Гарданска /XI А клас/, Петя Андрапилова /XII Г клас/, Калоян Терзов /XII Б клас/, Мартин Гергишанов /X В клас/ и Златомир Дилянов /XI Е клас/ от Ученическото самоуправление изнесоха рецитал пред съучениците си. В конферентната зала на гимназията прозвучаха любими български песни и стихове. ...още


В ПГСА се състоя тържество, посветено на Димитровден. Пред ученици и учители от гимназията и гости от училище „Св. Климент Охридски“ - Пазарджик, участниците от Ученическото самоуправление представиха приятни изненади.
Двете училища са включени в проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците активно ще бъдат ангажирани с редица дейности, свързани с кариерното ориентиране. ...още


В продължение на три седмици г-жа Ваня Честеменова – медицинско лице в ПГСА, ангажира учениците от всички класове с беседи на здравни теми. Коментирани бяха болестите, предавани по полов път. ...още


На 06.10.2016 г. и 07.10.2016 г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе обучение на строителни специалисти, свързани с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда» по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe” включващо следните учебни модули: „Пасивни и нискоенергийни сгради”; „Термомостове”; „Въздухонепроницаемост”; „Топлоизолация на основи”; „Топлоизолация на стени”; „Топлоизолация на покрив”; „Дограма-прозорци,врати и други прозрачни външни компоненти”; „Реновиране на съществуващи сгради с елементи за нискоенергийно строителство”. ...още


Посещението за учениците от ПГСА-гр.Пазарджик започна с разглеждането на забележителностите на Стария град в Пловдив. На Небет тепе се запознахме с древната крепост и видяхме красивите гледки на целия град от най-високата част на Трихълмието. Преминахме през тесните калдъръмени улички, покрай великолепните сгради на Архитектурният резерват и Античния амфитеатър.
Тази година международният фестивал за съвременна архитектура и градска среда ONE ARCHITECTURE WEEK представя панелните квартали и основната локация на събитието е пловдивският панелен квартал “Тракия”. Директорът на фестивала арх. Любо Георгиев представи програмата на фестивала, а също така разказа за полезните практики при изграждането на панелните квартали, масовото строителство по време на социализма, проблемите и недостатъците на панелното строителство, историята на изграждането на ЖК “Тракия”. ...още


Ученици от 10 "В" клас, участващи в клуб "Роден край" от проект "Твоят час" с ръководител г-н Рангел Енев посетиха пленарното занятие на Национална конференция "Град и памет" - 140 години от Априлското въстание - гр. Пазарджик.
В конференцията взеха участие изтъкнати български историци от СУ, ВТУ, ПУ, Институт по история на БАН и множество РИМ от цялата страна. ...още


На 05.10.2016 г. се състоя официалното представяне на проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «Образователна мобилност на граждани», дейността “Мобилност”.
Инж.Иванова запозна учениците от XI а, б, г и XII a, г, г клас-специалност “Строителство и архитектура” и “Геодезия” с общите и специфични цели на проекта. Разясни, че те кореспондират с целите на секторната програма и са провокирани от включването на нови елементи в образованието и професионалното обучение, разглеждащи новите строителни тенденции - екологосъобразното строителство и архитектура, интегриран подход за енергоефективни сгради, използване на отпадъка като суровина за следващ процес. Това на практика означава създаване на адаптивна и модерна работна сила в България със съвременни професионални компетенции. Новата индустриална революция е невъзможна без сътрудничество - на производителя на продукти с производителя на енергия, с онзи, който ще рециклира, дори с потребителя. ...ощеВ ПГСА официално бе открита новата учебна 2016-2017 година. На тържеството присъства г-н Кръстьо Танков – главен архитект на Община Пазарджик. Арх. Танков поздрави присъстващите и им пожела успешна година, добри резултати на ДЗИ, сили, търпение и реализирани мечти.
Директорът на ПГСА – град Пазарджик – инж. Петя Иванова, приветства учениците, учителите и гостите. Тя се обърна специално към новопостъпилите осмокласници и деветокласници, като ги увери, че са направили отличен избор. Допълни, че в ПГСА ще имат своевременна подкрепа, отлични условия за обучение и растеж. Инж. Иванова подчерта, че в гимназията ще могат да участват в разнообразни проекти, състезания и конкурси. Тя пожела повече енергия и успех на всички,
...още


Област Пазарджик в проект на МОН
23.06.2016 година

Като пилотна Област Пазарджик в проект на МОН, съфинансиран от програма "Еразъм +" на ЕС в областната координационна група за учене през целия живот са включени директорите на три училища от област Пазарджик: ПГСА-гр.Пазарджик - инж.Петя Иванова, ПГД "Иван Вазов"- инж.Росица Рускова, ПГГС "Христо Ботев" - инж.Стефан Шулев
https://ec.europa.eu/epale/bg/content/zapochva-pilotnoto-szdavane-na-shest-oblastni-koordinacionni-grupi-za-uchene-prez-celiya


На 16 юни 2016 г. в ПГСА се проведе литературна изява под надслов „Голи са без книги всички народи”. Инициативата бе организирана от г-жа Й. Ботева с подкрепата и с прякото участие на г-жа Л. Петрова, Н. Кибритова, Я. Плачкова и г-н Ст. Плачков .
Конферентната зала събра повече от 100 ученици, които най-напред с водещите Кристина и Кирил проследиха дългия и сложен път на развитие на книгата, преди да я видим в съвременния и вид. Но най-напред всички присъстващи бяха поздравени от г-жа Г. Цанева - експерт по български език и литература в РИО, гр. Пазарджик. На срещата присъства и г-жа П. Иванова - директор на ПГСА.
...още


Отново то събра многобройна и емоционална публика, поддържаща своите фаворити. Състезаваха се два отбора:
Отборът на ЧЕРВЕНИТЕ: Иван Асенов, Даян Димитров, Георги Кърпаров, Даниела Лукова, Албен Таратаев и Станимир Чолаков. Ръководител:г-жа Македонска
Отборът на СИНИТЕ: Калоян Генов, Трайко Илиев, Кирил Найденов,Красимир Зашев, Данаил Благов и Христиан Ганнчев. Ръководител: г-жа Борисова
Участниците отговаряха на въпроси от областите: математика, физика, химия, биология, география и информационни технологии. Жури в състав: г-жа Михова, г-жа Йорданова и Петя Андрапилова от 11клас, оценяваше отговорите на отборите.
С минимална разлика в резултатите победители станаха ЧЕРВЕНИТЕ.
Публиката се включи в състезанието, като отговаряше на въпроси на водещия. За всички участници имаше атрактивни награди. ...още


Елена Илиева – ученичка от 11 „А“ клас, спечели поощрителна награда за есето, с което се включи в конкурс на Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград. „Човекът – свободен и независим“ – това бе темата, която провокира ученичката. ПГСА и г-жа Любомира Петрова – учител по български език и литература, получиха грамота за участие и оригинално представяне в конкурса по превенция на наркоманиите.
В инициативата се включиха Калоян Терзов от 11 „Б“ клас /с есе/ и Годемир Трендафилов от 11 „Д“ клас /с постер/.


Елена Станиславова Илиева от 11 „А“ клас получи грамота за участие в I литературен конкурс, иницииран от РОТАРИ КЛУБ „БЕСАПАРА“ - Пазарджик. Ученичката се включи в творческата проява с интересно есе. „Бъди дар за света“ бе темата, върху която работиха 21 ученици от 10 училища от областта. Ръководството на ПГСА получи благодарствена грамота от РОТАРИ КЛУБ „БЕСАПАРА“ - Пазарджик.
Скоро се очакват и резултатите от националния конкурс „Зелената планета“, в който Елена Илиева участва с есето си “Животът на горите и съдбите на хората“.


13 май. Петък. Особена дата. Нямаше обаче фатализъм сред абитуриентите на ПГСА – Пазарджик. Училищният двор събра учителите и учениците на гимназията, гости, родители. Класовете на г-н Стоян Плачков, г-жа Катя Янакиева, инж. Олга Хрисчева и инж. Гергана Гавраилова минаха под арка, окичена с балони и цветя. Тази година класовете сами подготвиха украса, с която впечатлиха присъстващите. Инж. Петя Иванова – директор на ПГСА, приветства с радост всички абитуриенти и им връчи знака на училището.
Представителите на сдружение „Тракия“ – арх. Кръстьо Танков и г-н Живко Божилов, наградиха изявени ученици от 12 „В“ клас – Мирослава Читалова, Дафинка Божуркина, Полина Василева и Георги Йончев. Официалните гости насърчиха младите хора и им пожелаха още много успехи.
Кирил Балдев, Десислава Гергинска и Памела Аврамова от 8 „А“ клас получиха свидетелство за дарител от ДБМ - Пазарджик. Те с готовност се включиха във великденския базар на фондацията.
Директорът с гордост обяви поредния международен проект по ERAZYM+ , спечелен от гимназията. През учебната 2016-2017 година с "Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство" ще са ангажирани ...още


На 26.03.2016 г. отборът на ПГСА-гр.Пазарджик се завърна от регионалния кръг на състезанието “Най-добър млад строител“, провел се в гр. Благоевград с второ отборно място, след СГСАГ "Христо Ботев".
В състезанието участваха –шест училищни отбора от градовете: Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София;
В състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО” Иван Атанасов Консулов и Мартин Георгиев Перничев се класираха на първо място от 5 състезателни отбора;
В състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ” Надя Георгиева Терзийска се класира на второ място от 5 състезателни отбора;
В състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ” Георги Атанасов Йончев и Салих Саит Фере се класираха на второ място от 6 състезателни отбора.
В състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ” Денис Илиянов Пехливанов се класира на трето място от 6 състезателни отбора;
По регламент на Националното състезание, което ще се проведе в гр. Пловдив на 21-23.04.2016 г. ще участват Иван Атанасов Консулов и Мартин Георгиев Перничев - състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО” , Надя Георгиева Терзийска - състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ” и Георги Атанасов Йончев и Салих Саит Фере - състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ” .Там те ще се състезават с първите два отбора от регионалните кръгове, провели се в гр. Ямбол ,гр. Свищов и гр. Русе.
Ръководител на отбора – Петьо Иванов Вълков
Ръководството на училището пожелава успешно представяне на учениците на националното състезание “Най-добър млад строител“.