Учители ПГСА Пазарджик


Седмични задачи

Директор
инж. Петя Иванова /ПОРТФОЛИО/

Помощник-директори- 3
учебна дейност – Атанас Атанасов /ПОРТФОЛИО/
учебно-производствената дейност – инж. Стоянка Харалампиева /ПОРТФОЛИО/
административно-стопанската дейност – Златка Натова /ПОРТФОЛИО/


Педагогически съветник- 1
Василена Ташева /ПОРТФОЛИО/

Учители по общообразователна подготовка – 28

БЕЛ:
Яна Плачкова /ПОРТФОЛИО/
Йорданка Ботева /ПОРТФОЛИО/
Стоян Плачков /ПОРТФОЛИО/
Любомира Петрова /ПОРТФОЛИО/

ЧЕ:
Петър Тасев – немски език /ПОРТФОЛИО/
Мария Горанова /ПОРТФОЛИО/
Надежда Кибритова-Енева – английски език /ПОРТФОЛИО/
Ивайло Кабуров – английски език /ПОРТФОЛИО/

Математика:
Десислава Михова /ПОРТФОЛИО/
Лилия Манилова /ПОРТФОЛИО/
Стефка Елмаян /ПОРТФОЛИО/

Информатика и информационни технологии:
Костадин Костадинов /ПОРТФОЛИО/
Златка Рудева /ПОРТФОЛИО/

Природни науки и екология:
Таня Йорданова /ПОРТФОЛИО/ – биология и ЗО
Лилия Манилова /ПОРТФОЛИО/
Костадин Костадинов /ПОРТФОЛИО/ – физика и астрономия
Ася Македонска /ПОРТФОЛИО/ – химия и ООС

Обществени науки и гражданско образование:
Красимира Илиева /ПОРТФОЛИО/
Красимира Вачева /ПОРТФОЛИО/
Рангел Енев /ПОРТФОЛИО/
Дафина Станева /ПОРТФОЛИО/
Занка Борисова /ПОРТФОЛИО/

Физическо възпитание и спорт:
Георги Чифчиев /ПОРТФОЛИО/
Катя Янакиева /ПОРТФОЛИО/
Галин Варников /ПОРТФОЛИО/

Учители по професионална подготовка-теория на професията – 11

арх. Ивайло Пеев /ПОРТФОЛИО/
инж. Светла Манолова /ПОРТФОЛИО/
инж. Митка Димитрова /ПОРТФОЛИО/
инж. Олга Хрисчева /ПОРТФОЛИО/
инж. Цветка Василева /ПОРТФОЛИО/
инж.Илия Генов /ПОРТФОЛИО/
инж. Недялка Енева /ПОРТФОЛИО/
инж. Петранка Енчева /ПОРТФОЛИО/
инж. Елена Гешева /ПОРТФОЛИО/
инж. Гергана Гавраилова /ПОРТФОЛИО/
Десислава Славчева /ПОРТФОЛИО/Учители по професионална подготовка-практика – 5

Илия Бързаков /ПОРТФОЛИО/
Кънчо Василев /ПОРТФОЛИО/
Николай Мадамлиев /ПОРТФОЛИО/
Петьо Вълков /ПОРТФОЛИО/
Ефросина Мадамлиева /ПОРТФОЛИО/Възпитатели – 3

Янко Янев /ПОРТФОЛИО/
Владимир Канчев /ПОРТФОЛИО/
Соня Марудинска /ПОРТФОЛИО/Обща численост на персонала – 59

Учител: 2

Старши учител: 39

Старши възпитател: 3

Главен учител: 1

Непедагогически персонал – 14