Учители ПГСА Пазарджик


Седмични задачи

Директор
инж. Петя Иванова /ПОРТФОЛИО/

Помощник-директори - 1
учебно-производствената дейност – инж. Стоянка Харалампиева /ПОРТФОЛИО/Учители по общообразователна подготовка – 21

БЕЛ:
Яна Плачкова /ПОРТФОЛИО/
Стоян Плачков /ПОРТФОЛИО/

ЧЕ:
Мария Горанова /ПОРТФОЛИО/
Ивайло Кабуров – английски език /ПОРТФОЛИО/

Математика:
Стефка Елмаян /ПОРТФОЛИО/

Информационни технологии:
Стефка Елмаян /ПОРТФОЛИО/
Десислава Славчева /ПОРТФОЛИО/
Природни науки и екология:
Ася Македонска /ПОРТФОЛИО/

Обществени науки и гражданско образование:
Румен Сеферинкин /ПОРТФОЛИО/
Физическо възпитание и спорт:
Катя Янакиева /ПОРТФОЛИО/

Учители по професионална подготовка-теория на професията – 5
инж. Светла Манолова /ПОРТФОЛИО/
инж. Олга Хрисчева /ПОРТФОЛИО/
инж. Недялка Енева /ПОРТФОЛИО/
Десислава Славчева /ПОРТФОЛИО/Учители по професионална подготовка-практика – 1
инж. Илия Генов /ПОРТФОЛИО/Възпитатели – 3
Петьо Вълков /ПОРТФОЛИО/
инж. Елена Гешева /ПОРТФОЛИО/
инж. Гергана Гавраилова /ПОРТФОЛИО/Обща численост на персонала – 25

Старши учител: 11

Старши възпитател: 3

Главен учител: 1

Непедагогически персонал – 7