Учители ПГСА Пазарджик


Седмични задачи

Директор
инж. Петя Иванова /ПОРТФОЛИО/

Помощник-директори - 2
учебно-производствената дейност – инж. Стоянка Харалампиева /ПОРТФОЛИО/
административно-стопанската дейност – Златка Натова /ПОРТФОЛИО/Учители по общообразователна подготовка – 21

БЕЛ:
Яна Плачкова /ПОРТФОЛИО/
Йорданка Ботева /ПОРТФОЛИО/
Стоян Плачков /ПОРТФОЛИО/
Любомира Петрова /ПОРТФОЛИО/

ЧЕ:
Петър Тасев – немски език /ПОРТФОЛИО/
Мария Горанова /ПОРТФОЛИО/
Надежда Кибритова-Енева – английски език /ПОРТФОЛИО/
Ивайло Кабуров – английски език /ПОРТФОЛИО/

Математика:
Костадин Костадинов /ПОРТФОЛИО/
Лилия Манилова /ПОРТФОЛИО/

Информатика и информационни технологии:
Стефка Елмаян /ПОРТФОЛИО/

Природни науки и екология:
Таня Йорданова /ПОРТФОЛИО/ – биология и ЗО
Лилия Манилова /ПОРТФОЛИО/
Ася Македонска /ПОРТФОЛИО/ – химия и ООС

Обществени науки и гражданско образование:
Красимира Вачева /ПОРТФОЛИО/
Рангел Енев /ПОРТФОЛИО/

Физическо възпитание и спорт:
Георги Чифчиев /ПОРТФОЛИО/
Катя Янакиева /ПОРТФОЛИО/

Учители по професионална подготовка-теория на професията – 10
арх. Ивайло Пеев /ПОРТФОЛИО/
инж. Светла Манолова /ПОРТФОЛИО/
инж. Митка Димитрова /ПОРТФОЛИО/
инж. Олга Хрисчева /ПОРТФОЛИО/
инж. Цветка Василева /ПОРТФОЛИО/
инж. Недялка Енева /ПОРТФОЛИО/
инж. Елена Гешева /ПОРТФОЛИО/
инж. Гергана Гавраилова /ПОРТФОЛИО/
Десислава Славчева /ПОРТФОЛИО/Учители по професионална подготовка-практика – 5
Илия Бързаков /ПОРТФОЛИО/
Николай Мадамлиев - заместник/ПОРТФОЛИО/
Петьо Вълков /ПОРТФОЛИО/
инж. Илия Генов /ПОРТФОЛИО/Възпитатели – 3
Янко Янев /ПОРТФОЛИО/
Венета Маринова /ПОРТФОЛИО/
Соня Марудинска /ПОРТФОЛИО/Обща численост на персонала – 47
Учител: 2

Старши учител: 28

Старши възпитател: 3

Главен учител: 1

Непедагогически персонал – 13