<< всички новини

Най-добър млад строител

На 20.02.2024 се проведе традиционният училищен кръг на състезанието „Най-добър млад строител“. За поредна година партньори в подготовката, организирането и провеждането му са фирмите от Камара на строителите в България-Областно представителство-Пазарджик – „ВАЛДАНИ“ ЕООД и „ГАРСИ“ ООД.
Подготовката на учениците за състезанието се извърши в часовете, предвидени за занимания по интереси от учителите по професионална подготовка и от служителите на двете фирми. На база предварителен подбор взеха участие:

- 3 ученици в състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ;
- 2 ученици в състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”
- 2 отбора от по 2 ученици в състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ”
- 2 отбора от по 2 ученици в състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”

Следващият етап от инициативата бе да провокираме и всички учители и служители от нашето училище да прочетат едно от стихотворенията по избор! С много сълзи, емоция и искрена благодарност всеки един учител и служител прочете своето избрано произведение. Имаше и наградени за най-емоционален прочит – всички ученици единодушно избраха г-жа Златка Натова, г-жа Таня Харалампиева и г-жа Македонска.

Специални гости на събитието бяха и ученици- седмокласници с техните ръководители от Основно училище "Свети Климент Охридски"-Пазарджик, Основно училище "Христо Ботев"-Пазарджик, ОУ "Любен Каравелов"-Пазарджик, Основно училище "Стефан Захариев"-Пазарджик, ОУ " Христо Ботев"-с. Юнаците, Основно училище "Св. Климент Охридски" – с. Мокрище, Основно училище "Христо Ботев"-с. Братаница и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-с. Мало Конаре, с цел популяризиране  на професионалното образование и повишаване на привлекателността към  професиите, изучавани в училището сред младите хора. Те бяха приветствани от г-н Млеканов - ръководител човешки ресурси на мебелни фабрики „Колорадо“ и г-н Василев, управител на строителна фирма „Валдани“, които ги поканиха да посетят заедно с родителите си техните цехове и обекти. Учениците посетиха всички работилници и се запознаха с отделните дисциплини и състезатели, строиха кули от дървени клечки, пробваха техниките за полагане на „Спирит ефект“, сглобяваха дървени пъзели, изработиха сувенири-украсени сърца от дървен материал за предстоящия осмомартенски празник.

В оспорвана надпревара бе излъчен и представителният отбор за регионалния кръг на състезанието, който ще се проведе на 21 и 22.03.2024 г. в гр. Перник:
1. МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - Станимира Ангелова Гърбешкова
2. ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - Атанас Райчев Райчев
3. ЗИДАРИЯ - Павел Красимиров Монев и Живко Трайков Новаков
4. СУХО СТРОИТЕЛСТВО - Алекс Николаев Александров и Християн Георгиев Сербезов

Своята удовлетвореност от събитието, обединило в себе си – състезание, реклама и работа по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ споделиха г-жа Ружа Семерджиева- началник на отдел АПФСИО и г-жа Костадинка Найденова- началник на отдел ОМДК при РУО-Пазарджик. Г-жа Семерджиева посочи значимостта от реализиране на активно публично-частно партньорство – обвързване на училищните дейности с бизнес средите за издигане престижа на професиите.