<< всички новини

Заключителна пресконференция, посветена на ПРОЕКТ № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство»

На 07.06.2017 г. в ПГСА – град Пазарджик, се проведе заключителна пресконференция във връзка с проекта «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство». Обучителната практика в Брага се осъществи в периода 26.03.2017 г. – 08.04.2017 година. 20 гимназисти от училището повишиха своите компетенции в Португалия. Учениците бяха придружени от инж. Стоянка Харалампиева и г-жа Надежда Кибритова – Енева. През учебната 2016-2017 година ползвателите на проекта развиваха своите професионални знания и умения и се ангажираха с културна подготовка. Гимназистите подобриха и езиковите си компетенции, посещавайки курса по английски език.
Четири екипа представиха свои презентации, свързани с дейностите, реализирани в Португалия. Присъстващите учители, ангажирани с проекта, се запознаха с подготвената от учениците информация: „Използване на дървото за устойчивост и биохармония в архитектурата“, „Алтернативни източници на енергия“, „Отпадъците като суровина за следващ процес”, „Дървени и модулни къщи, ситуирани в хармания с природата”. Представен беше богат снимков материал.
Инж. Петя Иванова – директор на ПГСА, представи swot анализ на дейностите по проекта, изрази задоволство от реализирания проект и постигнатото от учениците. Тя насърчи гимназистите и им пожела още успехи. Всеки от ползвателите получи специална папка, посветена на проекта, както и сертификати и удостоверение от ПГСА.

ПРИЕМАЩ ПАРТНЬОР: APLICAPROPOSTA LDA- Bragamob, Португалия.
Брага Мобилити Оупън /Брага Моб/ е институция, която предлага подкрепа за развитие на международната мобилност, международни срещи и социални контакти, разширяване на уменията и хоризонтите на младите хора. Разполага с 20 служители, ситуирани в гр. Брага, и е опитна компания в дейности за мобилност. Персоналът й е участвал в проекти, свързани с международна мобилност по програма «Леонардо да Винчи» и по «Еразъм +», специализиран е в различни области, развиващи разнообразни образователни направления. Позовавайки се на много партньорства, Брага Моб има силната подкрепа на различни институции и фирми, някои от които са със сертификат за качество и голям опит в проекти за мобилност. Компанията покрива изцяло нуждите на всички, които търсят услугите й. Мисията й е да създава и насърчава професионални, образователни, културни проекти, носещи предимствата на мултикултурализма, да увеличава ползите от международната мобилност. Брага Моб развива професионални взаимоотношения с различни видове училища, неправителствени организации, държавни институции и организации от цяла Европа и предоставя услуги, съобразени с конкретните нужди.