<< всички новини

На 01.12.2016 г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе обучение на втората група строителни специалисти, свързано с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда»

На 01.12.2016 г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе обучение на втората група строителни специалисти, свързано с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда» по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe”.
В него участваха 14 инженери и техници от професионално направление «Архитектура и Строителство» и «Електротехника и енергетика», членове на КСБ-ОП-Пазарджик и КИИП-ОК-Пазарджик.
Обучението включваше следните учебни модули: „Пасивни и нискоенергийни сгради”; „Термомостове”; „Въздухонепроницаемост”; „Топлоизолация на основи”; „Топлоизолация на стени”; „Топлоизолация на покрив”; „Дограма-прозорци,врати и други прозрачни външни компоненти”; „Реновиране на съществуващи сгради с елементи за нискоенергийно строителство” и приключи с полагане на тест по всеки модул.