<< всички новини

Програма ЕРАЗЪМ +

На 19.06.2018 г. се състоя заключителната конференция по проекта. Ръководителят инж. Петя Иванова представи четирите екипа, разработили финални електронни презентации на проекти по темa: „Създаване на конструкция на пасивна сграда” в ЦПО, Дрезден. Презентациите се представиха от лидера на немски език, с превод от ученик на всеки екип.

Придружаващите лица - инж. Митка Димитрова и Мария Горанова, благодариха на учениците за тяхната отговорност, работата в екип и отличните резултати в процеса на обучението в Германия.

Инж. Иванова представи SWOT анализ на проектните дейности. Всеки участник получи сертификат за проведеното обучение във WBS Training AG, Europass мобилност, и Свидетелство за професионално обучение с ном. №3-37 по рамкова програма „Е“ за разширяване на професионалната квалификация по чужд език на професията.