<< всички новини

Панорама на средното образование – Пазарджик 2024

ПГСА-гр. Пазарджик се възползва от предоставената възможност от Община Пазарджик, РУО – Пазарджик и ЦПЛР – Кариерно ориентиране и консултиране Пазарджик, организатори на „Панорама на средното образование – Пазарджик 2024“ да участва в периода от 12.06.2024 г до 14.06.2024 г. в зала Младежки дом – Пазарджик, от 10:00 до 16:00 часа. 

В рамките на събитието учители и ученици от гимназията ще представят специалностите от професиите „Строителен техник“ и „Оператор в дървообработването“, включени в държавния план-прием за 2024/2025 учебна година, както и предлаганите предимства и възможности на дуалната система на обучение пред бъдещите ученици и техните родители. 

Рекламните материали, подготвени за учениците от VII клас и техните родители, насочени към кариерно ориентиране и информиране са финансирани по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“.

ОЧАКВАМЕ ВИ НА РЕКЛАМНИЯ ЩАНД НА ПГСА-ГР. ПАЗАРДЖИК!