<< всички новини

Кариерно ориентиране

На 11.0.2024 г. в ПГСА-гр. Пазарджик пред ученици от VIII и IX клас, специалност „Строителство и архитектура“ бе представен проект на Камарата на строителите в България 101051729 TANSIRC 2.0 TANSIRC 2 - Към нов старт на индустриалните отношения в строителството в страните от Централна и Източна Европа. Лектор на събитието беше г-н Гордан Йорданов.

Предистория на проекта:
Ново начало на индустриалните отношения в строителството в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)” (TANSIRC). С този последващ проект (TANSIRC 2) партньорите се стремят да създадат по-силна добавена стойност за социалния диалог в строителната индустрия в страните от ЦИЕ и да изградят капацитета на профсъюзите и федерациите на работодателите да влязат в преговори в рамките на система от индустриални отношения.

Общата цел на този проект е да (пре)изгради, насърчи и насърчи индустриалните отношения в строителната индустрия в страните от ЦИЕ. Изборът за фокусиране по-специално върху тези страни се основава на вътрешна оценка на европейските социални партньори (FIEC и EFBWW) и резултатите от проучването на представители на EUROFOUND, което показва, че системата на индустриални отношения в страните от ЦИЕ се е влошила значително през последния десетилетие. Насърчаване на възможностите за финансиране от ЕС (ЕСФ) и помощ за развитие на възможни дейности за социален диалог.

Специфични цели на проекта:
Справяне с недекларирания труд и незаконните практики в ЦИЕ.
Укрепване на понастоящем все още слабия социален диалог в страните от ЦИЕ и липсата на комуникация между националните партньори в строителната индустрия, като по този начин се засили тяхното сътрудничество.
Идентифициране на изчезващи строителни професии поради цифровизацията, заедно с необходимите нови умения и компетенции и начини на работа.
Подобряване на имиджа на строителния сектор в обществото и по този начин привличане на повече млади хора и жени.
Идентифициране на предизвикателствата, които пандемията от COVID-19 постави пред строителната индустрия и как да се справим с тях.

Г-н Йордан Йорданов разясни на учениците предимствата от сключване на трудов договор с работодателя и гражданския договор, който обикновено се предлага не само в строителството, но и другите браншове.
В заключение той призова учениците да останат в строителния бранш и да се възползват при необходимост от местните структури на Камарата след завършването им.