<< всички новини

БЛАГОДАРНОСТ И ПОХВАЛА ЗА НАШИ УЧЕНИЦИ!

Кметът на с. Левски, общ. Панагюрище - г-жа Грозданова и секретарят на Народно читалище „Христо Ботев-1927 г.“-г-жа Колчакова-Попова изпратиха благодарствени писма за учениците: Красимира Мурджева от XI б клас, специалност „Мебелно производство“, Михаил Рангелов, Васил Янков, Даниел Благов от IX б клас, специалност „Кофражи“, Гергана Мурджева от IX а клас, специалност „Строителство и архитектура“ ПГСА-гр. Пазарджик по повод активното им участие в живота на Народното читалище и приносът им в запазване на националните традиции и почит към богатото ни историческо минало.

Последвайте техния пример!