<< всички новини

Проект от ЕП „Еразъм+“ на френския строителен лицей в гр. Орлеан

От 10.06. до 14.06.24 г. В ПГСА-гр. Пазарджик стартираха съвместните дейности по проект от ЕП „Еразъм+“ на френския строителен лицей в гр. Орлеан. Дейностите по проекти протичат в два етапа. Първият етап е свързан с интегрираното обучение на четиримата от общо пет ученици от френския строителен лицей в учебните часове на учениците от ПГСА, специалност „Строителство и архитектура“ и „Мебелно производство“.
Учениците Езер Жезер, Антоан Дуано и Антона Дюмез взеха участие в часовете на X а и XI а клас по разширена професионална подготовка учебна практика пасивна сграда, учебна практика по геодезия, компютърно чертане, екологично и енергоефективно строителство.

Ученикът Матис Бурньоф беше в часовете по теория: конструиране на мебели, технологии и машини в мебелното производство, а в останалите два дни съвместно с учениците от XI б клас, дуална система на обучение на практика в реална работна среда във фирма „БМД-Биджеви“ ЕООД.

В помощ на учениците в часовете по теория с превод на английски и френски език бяха учителите Ивайло Кауров и Даниел Дупинов. Много по-ефективно протичаха часовете по учебна практика, където действията и екипната работа преобладаваха. Въпреки езиковата бариера френските и българските ученици успяха да се сприятелят и да организират опознавателни маршрути в града и забележителностите му.

Френските ученици взеха участие и в рекламната кампания на училището -„Панорама на средните училища в Пазарджик“, организирана от Община Пазарджик и РУО-Пазарджик.

От 17.06. до 05.07.24 г. френските ученици започват практика във фирмите партньори на ПГСА-гр. Пазарджик. Във фирма „АРТСТРОЙ ПРО“ ООД практика ще започнат Антоан Дуано и Антона Дюмез, „ВАЛДАНИ“ ЕООД- Езер Жезер; „ФАВОРИТ МЕБЕЛИ“ ЕООД- Матис Бурньоф и „ПЪТСТРОЙ“ ООД – Аксел Баи.