<< всички новини

Международен ден на архитектурата

На 5 октомври светът отбеляза Международния Ден на архитектурата. В нашето училище също е вече традиция да честваме този празник. Учениците от ПГСА активно се включиха в различни дейности, състезания, конкурси и игри, за да усетят своята съпричастност към благородната професия на архитекта.

Темата за Световния ден на архитектурата за 2020 е „Към по-добро градско бъдеще“. Това означава, че съвременните градове трябва да бъдат планирани като устойчиви, проспериращи и справедливи за всички. В условията на пандемията Covid- 19 се изостриха такива проблеми на градовете като пренаселеност, липса на свободни пространства, чист въздух и вода. Градският дизайн и архитектурата ще имат решаваща ролята в разрешаването на тези проблеми и осигуряването на качеството на живота за настоящите и бъдещите поколения.

Нашите ученици, бъдещите архитекти и строители, осъзнават необходимостта от създаването на устойчив свят, който осигурява безопасен, сигурен, здравословен, продуктивен и устойчив живот на всички хора, и това трябва да бъде приоритет за бъдещата им професия.

По време на празника нашите гимназисти демонстрираха активност, креативност и желание за изява.

За участие в конкурса за най-добра рисунка на свободна тема своите работи представиха Стефан Титов от 12 а клас, Ангел Йовчев и Петя Пейкова от 11а клас, Ангел Колунчев, Василена Соколова от 10 а клас, Станимира Гърбешкова и Алекс Николов от 9 а клас, Алекс Александров, Мариана Стойкова от 8 а клас. Техните работи показаха разнообразие на интересите, различени техники и жанрове. С първа награда бяха отличени Станимира Гърбешкова и Ангел Колунчев. Цветните градски пейзажи на Станимира, изпълнени в техника акварел, са чудесни и заслужават адмирации. Ангел Колунчев е представил своята забавно- трагична концепция за града, като е изобразил градските проблеми във вид на чудовище, скрито под моста. Другите негови работи демонстрират отлични умения в изобразяването на геометрични фигури с молив.

С втора награда бе номиниран Ангел Йовчев за пресъздаване на една типична градска улица с български възрожденски къщи. Също с втора награда бе номинирана и Василена Соколова за рисунка на древногръцки храм.

За хубавите портрети бе отличен и Стефан Титов, както и Ангел Александров от 8 „А” клас, за многобройните забавни рисунки. Поощрителна награда получи и Мариана Стойкова. За участие във фотоконкурса на тема „Забележителни сгради на нашите градове” бяха отличени Петя Пейкова, Ангел Йовчев и Анна Кисова от 11 а клас.

Учениците от 8, 9 и 10 клас представиха макети на сгради, изработени от кашони. Най- добре и точно бяха пресъздали макет на къща Алекс Александров и Даниел Атанасов от 8 „А“ клас. На второ място е отборът от 9 „А” клас - Алекс Николов и Николай Терзийски. Похвално е и участие на Калина Балджийска от 8 „А” клас за нейната самостоятелна работа по изработка на макет на сграда. Също така трябва да отбележим и работата на отборите от 10 „А” клас: Ангел Колунчев и Велислава Спасова и на Васил Христов.

По време на празника учениците от 9, 10 и 11 клас демонстрираха своите познания за родния град. По извадката от градоустройствения план на центъра на града те разпознаваха емблематичните сгради, площади, улици и малки архитектурни форми. Победителите в този конкурс са учениците от 11а клас Анна Кисова, Теодора Костадинова и Ангел Йовчев.

Най-забавната част на празника бе игра „Откриватели”. Отборите на 8а, 8б и 9а по картата на дворното място на ПГСА търсеха 5 характерни обекта . Задачата бе те да намерят и да донесат 5 знаменца, скрити на съответните места. Победи отборът на 8 „А“ клас – Християн Ненков и Цветан Сираков.

Честито на победителите!

Специални благодарности към водещите Василена Соколова и Катерина Коцева от 10а клас!

Пожелаваме на нашите ученици успешно представяне и в следващите празници и събития на ПГСА!

Надяваме се, че отбелязването на Световния ден на архитектурата в ПГСА допринесе за акцентиране на ролята на бъдещите строители и архитекти – нашите гимназисти, за построяването на един по-добър свят.