<< всички новини

Заключителна представителна изява по проект „Твоят час“

Проектът BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)" стартира в ПГСА – град Пазарджик, през ноември 2016 година. С него са ангажирани в две направления много учители и ученици. Някои от тях са включени в дейности за преодоляване на обучителни затруднения по математика и български език и литература. Работата в клубовете на г-жа Йорданка Ботева, г-жа Стефка Елмаян, г-жа Десислава Михова, г-жа Лилия Манилова, г-н Атанас Атанасов и г-н Стоян Плачков подпомага мнозина. Други гимназисти участват в 12 клуба по интереси.
На 03.05.2017 година заключителната изява по проекта събра много учители и ученици в зала „Арх. Делевски“ в ПГСА. Присъстващите се запознаха с любопитни презентации и интересни филми, посветени на клубната дейност. Учениците представиха увлекателно своите занимания.
Присъстващите проявиха интерес към кътовете на клубовете, работещи по проект „Твоят час“. Бяха изложени творби на гимназистите – рисунки, табла, сувенири, картички и други. Ето клубовете и техните ръководители: г-жа Стефка Елмаян е ръководител на клуб "Млад турист", г-жа Любомира Петрова е ръководител на клуб "Творците", г-жа Лилия Манилова е ръководител на клуб "Приложно изкуство", г-н Рангел Енев е ръководител на клуб "Роден край", г-жа Катя Янакиева е ръководител на клуб "Волейбол", инж. Олга Хрисчева е ръководител на клуб "Архитектурно наследство на град Пазарджик", г-н Николай Мадамлиев е ръководител на клуб "Как да се държим в обществото", г-н Марин Кузев е ръководител на клуб "Гейм дизайн", ръководител на клуб "Бизнес архитектура" е госпожа Петя Шопова, инж. Митка Димитрова е ръководител на клуб "Брациговските майстори строители и тяхното архитектурно творчество", инж. Цветка Василева е ръководител на клуб "Искам да знам, трябва да мога", ръководител на клуб "Къщата на моите мечти" е инж. Светла Манолова.
По време на интензивните си срещи учениците се ангажираха с разнообразни дейности от различни сфери – изкуство, строителство и архитектура, спорт, туризъм, бизнес, краезнание, етикет, математика, български език и литература... Това ги провокира, ангажира и обогати. С проекта с малко тъга се разделят дванадесетокласниците, чието тържество, посветено на завършването, е планирано за 15 май. Останалите ученици очакват поредните забавни и полезни клубни срещи през новата учебна година.
Водещи на проявата бяха Йордан Йорданов от VIII А клас и Дамян Узунов от X А клас.
Някои от дейностите по проект „Твоят час“ са филмирани и могат да се видят тук: www.youtube.com.