<< всички новини

Насърчаване на четенето

„Прочети и предай нататък” с мото: „Написаното остава и завинаги ще бъде запомнено”

Интересен социален експеримент проведохме с учениците по повод Регионална инициатива ”Четенето – ключ към познанието” – 23-27.10.2023, Дни на четенето в образователната институция.

Избрахме два литературни текста: стихотворенията „Молитва” на Атанас Далчев и „Две хубави очи” на Пейо Яворов, и решихме да ги раздадем на случайни хора - полицай, пенсионери, собственик на фитнес център, зъболекар, магазинер, собственик на закусвалня, счетоводители, маникюрист и фризьор, собственик на малко магазинче. Нашето послание бе „Прочети и предай нататък” с мото: „Написаното остава и завинаги ще бъде запомнено”. Всички хора реагираха по различен начин - имаше и такива, които ни подминаха. Но повечето, въпреки че живеем във време с псевдореклами за всякакви чудеса, искрено се зарадваха, учуди ги, развълнуваха се, едва сдържаха сълзите си, след като прочетоха на глас стиховете. Прегръщаха децата, черпеха ги и ги поздравяваха. Нашите ентусиазирани млади хора успяха да върнат спомените на хората към техния училищен живот, любов и скрити молитви - един забравен свят на словото. Условието към всички непознати бе да прочетат едно от стихотворенията по избор пред тях. Реакцията и промяната при всеки, който се осмели да прочете, бе урок и за децата как думите променят човека. Всеки един от тях отправи своето послание колко е важно да четем! Как силата и магията на думите променя мислите ни към добро! Споделиха и за своите деца - колко им е трудно да ги накарат да четат, а колко е важно. Пожелахме на всички да предадат тези магически слова и на други или да ги прочетат на някого, защото написаното остава…

Следващият етап от инициативата бе да провокираме и всички учители и служители от нашето училище да прочетат едно от стихотворенията по избор! С много сълзи, емоция и искрена благодарност всеки един учител и служител прочете своето избрано произведение. Имаше и наградени за най-емоционален прочит – всички ученици единодушно избраха г-жа Златка Натова, г-жа Таня Харалампиева и г-жа Македонска.

Другите наши инициативи в седмицата бяха ученици да съберат и представят информация за най-малката и най-голямата книга на света. Стоян Цветинов от IX а клас представи презентация пред своя клас.

Инициативите ще продължат и след ваканцията – състезания „Най-добър и бърз четец”, щафетно четене за бързина по класове на непознат текст.

Учител по БЕЛ: Яна Плачкова