ЗИДАРИЯ/СТРОИТЕЛС БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават и могат да:

• изграждат тухлени зидарии - изработват се от керамични тухли и разтвор;
• изграждат зидарии от изкуствени блокове - газобетон;
• изграждат зидарии от естествен камък при изграждане на надосновни стени, подпорни зидове, оградни зидове и др.;
• изграждат комбинираната зидария — камък и тухли, камък и бетон, бетон и тухли;

Учениците придобиват:


• След завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и практика на специалността „Зидария”, учениците получават II степен професионална квалификация – професия „Строител”.

Подходящи места за работа като технически ръководители:


• Строителни фирми;
• Да започнат собствен бизнес;