СУХО СТРОИТЕЛСТВО/СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИКС БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Учениците се научават и могат да:

• Монтират окачени тавани – акустични, влагоустойчиви, негорими;
• Монтират леки преградни стени и интериорни врати;
• Монтират вътрешни топло и звукоизолации на стени и подове;
• Монтират предстенни обшивки от гипсокартон, сухи мазилки от гипсокартон, сухи подове от гипсофазер.

Учениците придобиват:


• ІІ степен професионална квалификация след полагане на държавни изпити;
•В часовете по ЗИП учениците могат да придобият част от друга специалност:
- Изолации в строителството;
- Дограма и стъклопоставяне.

Подходящи места за работа:


• Строителни фирми;
• Да започнат собствен бизнес.