<< всички новини

Успешни и мобилни в Европа

На 17.10.2017 г. се състоя информационна среща по проект „Успешни и мобилни в Европа“ – УМЕН, разработен от КСБ по програма „Еразъм+“, мярка КД1 „Мобилност на обучаеми и учители в професионалното образование и обучение“. Проектът се изпълнява в партньорство с професионалните строителни гимназии в градовете Бургас, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Стара Загора и София.
Инж. Иванова запозна учениците от XII а и г клас, специалност „Строителство и архитектура“ с презентацията на проекта, подготвена от екипа на КСБ с основните акценти в нея:

- Основна цел на проекта: Да надгради знанията, професионалните умения и компетенции на младите строителни специалисти по отношение на европейските тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации. Наред с това да внесе европейски практики в сферата на енергийно ефективното строителство и да отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри в тази област;

- Мобилност: април 2018 г. в центъра на BiW в гр. Ерфурт, Германия;

- Основните теми: специфики на фасадната изолация, топлоизолация и вътрешна изолация, сградна обвивка, специфики на нискоенергийната сграда, въздухоплътност и др. По време на практическите занятия, които представляват 50% от обучението, участниците ще се научат да използват съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности.

- Подбор на участниците: Специфичните критерии за участие включват среден успех по предметите по професионална и езикова подготовка, годишен успех, успех от учебна практика и др. Финалният избор на 30 ученика (по 5 от гимназия), плюс 6 резерви, ще бъде осъществен от АЗ.

След дипломирането в Ерфурт и завръщането на гимназистите в България, в рамките на 6 дни АЗ ще проведе т.нар. Ателиета за кариерни умения. Така участниците ще придобият знания и умения за търсене на работа и стаж, както и за успешно представяне пред работодател.