<< всички новини

Финална изява по проект “Твоят час“

Финалната представителна изява по проект “Твоят час“ събра много учители, ученици и гости в зала „Арх. Делевски“.
Впечатленията са, че чрез този проект гимназистите смислено запълват свободното си време, ангажират вниманието си с творчески занимания, развиват заложбите си.
Присъстващите разгледаха кътовете на клубовете по проект „Твоят час“. Бяха изложени интересни творби на гимназистите - табла, сувенири, картички и други. Някои се изявиха чрез интересни презентации. Ето клубовете и техните ръководители: г-жа Стефка Елмаян е ръководител на клуб "Млад турист" /представи снимков материал, г-жа Лилия Манилова е ръководител на клуб "Приложно изкуство"/организира изложба/, г-н Рангел Енев е ръководител на клуб "Роден край" /представи табло/, г-жа Катя Янакиева е ръководител на клуб "Волейбол" и клуб „Тенис на маса“ /представи табло и организира приятелска среща по волейбол с ПГМЕТ – гр. Пазарджик/, инж. Олга Хрисчева е ръководител на клуб "Архитектурна работилница" /представи изложба с много макети, табла, фотоси на архитектурни паметници и къщи и презентация/, г-н Бързаков е ръководител на клуб "Как да се държим в обществото" /представи табло/, ръководител на клуб "Бизнес архитектура" е г-жа Десислава Славчева/представи табло и презентация/, инж. Митка Димитрова е ръководител на клуб "Безопасност при пожари и аварии"/представи табло и проекти/, инж. Цветка Василева е ръководител на клуб "Искам да знам, трябва да мога" и „Да съхраним зеленото богатство“ /представи презентация/, инж. Гергана Гавраилова е ръководител на клуб „Зелена светлина“ /представи презентация и демонстрира новостите в осветлението/, ръководител на клуб "Къщата на моите мечти" и „Аз мога да проектирам” е инж. Светла Манолова, която представи презентации.
Клубовете за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и математика с ръководители Стоян Плачков, Йорданка Ботева, Стефка Елмаян и Лилия Манилова представиха табла със снимки, есета и интересни мисли.
По време на срещите си учениците са ангажирани с разнообразни дейности от различни сфери – изкуство, строителство и архитектура, спорт, туризъм, бизнес, краезнание, етикет, литература... Това ги вдъхновява, разнообразява и обогатява.
Учениците се надяват, че през следващата учебна година заниманията ще продължат и ще успеят да научат нови неща и да посетят интересни места.