<< всички новини

На 10.10.2017 г. в ПГСА-гр. Пазарджик се проведе информационна среща с учениците от X в, XI а и XI в клас и екипа за управление по Европейска програма ЕРАЗЪМ +

На 10.10.2017 г. в ПГСА-гр. Пазарджик се проведе информационна среща с учениците от X в, XI а и XI в клас и екипа за управление по проект № 2017-1-BG01-KA102-035639 «Виртуален информационен модел на нискоенергийна сграда» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +».

На срещата инж. Петя Иванова запозна учениците с успешно приключилите проекти по европейска програма „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм +“ от 2010 г. до 2016 г. като заяви, че високо вдигнатата летва при тяхното изпълнение не трябва да слиза по-долу и при изпълнението на предстоящия проект.

Директорът подчерта, че настоящото проектно предложение е поредното тематично надграждане на всички предходни проекти, свързани с придобиване на професионални знания, умения и компетенции свързани с нискоенергийното, зелено и устойчиво строителство, с прилагането на ВЕИ в сградните инсталации и информационните технологии при проектиране на сгради и съоръжения AutoCad 3D и BIM.

Учениците бяха запознати с основната и специфичните цели на проекта «Виртуален информационен модел на нискоенергийна сграда», програмите и графика за провеждане на предварителната езикова, професионална и културна подготовка и критериите за подбор на ползвателите, които ще заминат за Дрезден, Германия от 15.04.2018 г. до 28.04.2018 г.