<< всички новини

Производствената практика

На 13.07.2018 г. приключи успешно производствената практика на учениците от ПГСА-гр. Пазарджик. Практиката се проведе в Община Пазарджик под ръководството на инж. Илия Генов. Учениците извършиха бояджийски работи с материали, закупени от Общината и получиха висока оценка от служителите на дирекция „Архитектура и териториално устройство“.