<< всички новини

„Обичам природата – и аз участвам”

През 2017 година ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - гр. Пазарджик, участва с проект в обявена открита конкурсна процедура за училища и детски градини в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2017г.” към МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Финансирането на проекта е на стойност 4700.00 лева.
В ПГСА се проведе финално отчитане на резултатите от екологичната инициатива. На събитието присъства г-жа Димка Христова – представител на ПУДООС.
Проектът цели повишаването на екологичната култура на учениците, формирането на екологични знания и умения. Запознавайки се с многообразието на растителния и животинския свят, младите хора могат да придобият усет за красота и хармония. да се възпитават в любов към науката, загриженост към природата, могат да придобият полезни навици за опазване на природните ресурси на страната ни. Заниманията на открито засилват връзките между учениците и околната среда и подобряват физическото здраве на подрастващите.
В резултат на проекта бе допълнена дендрологичната колекция в училищния двор. Регистрирани са съществуващите дървесни видове, засадени са нови дървета, обозначени с табелки. Оформени са скален кът и розариум.
Изградена е зона за провеждане на уроци на открито. За целта бяха монтирани градинска дървена пергола и пейки от дърво и бетон.
Боядисани бяха съществуващите пейки и огради. Монтираха се кошчета за разделно събиране на отпадъците.
Поставени са къщички и хранилки за птиците.

Запазвайки и обогатявайки естествената растителност, учениците от ПГСА направиха двора на училището по-подреден и по-красив. Сега той е любимо място за отдих не само за учениците, но и за жителите на квартала.