<< всички новини

ЗДРАВНИ БЕСЕДИ В ПГСА–гр.ПАЗАРДЖИК

В продължение на три седмици г-жа Ваня Честеменова – медицинско лице в ПГСА, ангажира учениците от всички класове с беседи на здравни теми. Коментирани бяха болестите, предавани по полов път.
Гимназистите получиха полезна информация и във връзка с оказване на първа помощ при ПТП. Направена беше демонстрация на кръвоспираща превръзка.
Учениците получиха изчерпателни отговори на разнообразни въпроси, свързани със здравето. Предстоят още срещи с г-жа В. Честеменова.