<< всички новини

Зала в ПГСА – град Пазарджик, носи името на арх. Делевски

На 11.11.2016 г. в ПГСА – гр. Пазарджик, беше дадено име на зала в памет на изтъкнатите арх. Делевски. Арх. Дора и Петко Делевски бяха дългогодишни и уважавани преподаватели в гимназията. Арх. Лилян Делевски – преподавател в УАСГ, остана като знаково име в областта на архитектурата.
Присъстваха представители на Регионалната колегия на КАБ - арх. Г. Сарамбелиев, арх. Б. Столинчев, арх. П. Мурджев, арх. И. Пеев, учители, родители на възпитаници на училището. Инж. Петя Иванова – директор на ПГСА – гр. Пазарджик, подчерта, че инициативите, посветени на изтъкнатите архитекти, ще продължат. Предстои изграждането на фотокът в училището. Благодарност към всички, ангажирани с проекта, изказа арх. Г. Делевски – син на арх. Дора и Петко Делевски. Той и останалите гости емоционално споделиха лични спомени за семейството.
Автор на стилния знак на залата е Марин Кузев – скулптор и преподавател в ПГСА.
Инж. Митка Димитрова – близък приятел на семейството, обяви, че личната библиотека на арх. Делевски вече е част от библиотечния фонд на ПГСА – гр. Пазарджик.