<< всички новини

Представителна изява по проект „Твоят час“

Проектът BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)" стартира в ПГСА – град Пазарджик, през ноември 2016 година. С него са ангажирани в две направления много учители и ученици. Някои от тях са включени в дейности за преодоляване на обучителни затруднения по математика и български език и литература. Работата в клубовете на г-жа Йорданка Ботева, г-жа Стефка Елмаян, г-жа Десислава Михова, г-жа Лилия Манилова, г-н Атанас Атанасов и г-н Стоян Плачков подпомага мнозина. Други гимназисти участват в 12 клуба по интереси.
Представителната изява по проекта събра много учители, ученици и гости в зала „Арх. Делевски“ в ПГСА. С кратък филм и рецитал бяха отбелязани 144 години от гибелта на Васил Левски.
В началото на проявата думата взе инж. Петя Иванова – директор на училището. Тя поздрави присъстващите гимназисти за старанието и фантазията им. Инж. Иванова подчерта, че се запазва тенденцията за масово участие в клубни дейности, характерна още от проект „УСПЕХ“. Тя допълни, че чрез „Твоят час“ гимназистите смислено запълват свободното си време, ангажират вниманието си с творчески занимания, развиват заложбите си.
Специални гости в училището бяха инж. Златка Илиева – главен експерт в Община Пазарджик, и инж. Росалина Куртева – главен инженер в „Гарси-ООД“.
Присъстващите разгледаха кътовете на клубовете по проект „Твоят час“. Бяха изложени интересни творби на гимназистите - табла, сувенири, картички и други. Някои се изявиха чрез интересни презентации. Ето клубовете и техните ръководители: г-жа Стефка Елмаян е ръководител на клуб "Млад турист", г-жа Любомира Петрова е ръководител на клуб "Творците", г-жа Лилия Манилова е ръководител на клуб "Приложно изкуство", г-н Рангел Енев е ръководител на клуб "Роден край", г-жа Катя Янакиева е ръководител на клуб "Волейбол", инж. Олга Хрисчева е ръководител на клуб "Архитектурно наследство на град Пазарджик", г-н Николай Мадамлиев е ръководител на клуб "Как да се държим в обществото", г-н Марин Кузев е ръководител на клуб "Гейм дизайн", ръководител на клуб "Бизнес архитектура" е госпожа Петя Шопова, инж. Митка Димитрова е ръководител на клуб "Брациговските майстори строители и тяхното архитектурно творчество", инж. Цветка Василева е ръководител на клуб "Искам да знам, трябва да мога", ръководител на клуб "Къщата на моите мечти" е инж. Светла Манолова.
По време на срещите си учениците са ангажирани с разнообразни дейности от различни сфери – изкуство, строителство и архитектура, спорт, туризъм, бизнес, краезнание, етикет, литература... Това ги вдъхновява, разнообразява и обогатява.
Водещи на проявата бяха Петя Андрапилова от XII Г клас и Мартин Гергишанов от X В клас.
Сбирките на учениците и учителите продължават и през втория учебен срок, а представителната изява на клубовете е насрочена за месец май.