<< всички новини

Регионален кръг на състезание "Най-добър млад строител"


На 10 и 11.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе регионалния кръг на състезанието “Най-добър млад строител” за училищата в гр. Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София;
В него взе участие представителен отбор от 6 ученици, представящи ПГСА Пазарджик по четирите състезателни дисциплини, както следва:
-състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - Надя Георгиева Терзийска ;
- състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”- Денис Илиянов Пехливанов
- състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ”- отбор от по 2 ученици - Златомир Росенов Дилянов и Салих Саит Фере.
- състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”- отбор от по 2 ученици - Мартин Георгиев Перничев и Иван Атанасов Консулов.
Резултатите от състезанието за отбора на ПГСА Пазарджик съответно са:
-състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - Надя Георгиева Терзийска – трето място ;
- състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”- Денис Илиянов Пехливанов – пето място.
- състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ”- отбор от по 2 ученици - Златомир Росенов Дилянов и Салих Саит Фере – трето място.
- състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”- отбор от по 2 ученици - Мартин Георгиев Перничев и Иван Атанасов Консулов – трето място.

Класиралите се на трето място получиха грамоти. ПГСА-гр.Пазарджик няма класирани участници за националния кръг на състезанието “Най-добър млад строител” съгласно регламента на състезанието, на който участват само класиралите се на първо и второ място.