<< всички новини

На 26.01.2017 г. в ПГСА-гр.Пазарджик премина последното обучение на строителните специалисти по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe”

На 26.01.2017 г. в ПГСА-гр.Пазарджик с много голям интерес от страна на строителните специалисти премина последното обучение, свързано с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда» по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe”.
Повече от 30 инженери и техници от професионално направление «Архитектура и Строителство» и «Електротехника и енергетика», членове на КСБ-ОП-Пазарджик и КИИП-ОК-Пазарджик взеха участие.
Обучението включваше следните учебни модули: „Пасивни и нискоенергийни сгради”; „Термомостове”; „Въздухонепроницаемост”; „Топлоизолация на основи”; „Топлоизолация на стени”; „Топлоизолация на покрив”; „Дограма-прозорци,врати и други прозрачни външни компоненти”; „Реновиране на съществуващи сгради с елементи за нискоенергийно строителство” и приключи с полагане на тест по всеки модул.
Беше направена демонстрация на въздухонепроницаемостта с т. нар. Blower Door Test от представители на фирма Хексагон Билд - една от първите в България, които се занимават с Инфрачервена Термография и високотехнологични измервания в областта на строителството.
Участниците задаваха множество въпроси.Споделен беше опит, бяха давани насоки.