<< всички новини

На 16 юни 2016 г. в ПГСА се проведе литературна изява под надслов „Голи са без книги всички народи”.

Инициативата бе организирана от г-жа Й. Ботева с подкрепата и с прякото участие на г-жа Л. Петрова, Н. Кибритова, Я. Плачкова и г-н Ст. Плачков.
Конферентната зала събра повече от 100 ученици, които най-напред с водещите Кристина и Кирил проследиха дългия и сложен път на развитие на книгата, преди да я видим в съвременния и вид. Но най-напред всички присъстващи бяха поздравени от г-жа Г. Цанева - експерт по български език и литература в РИО, гр. Пазарджик. На срещата присъства и г-жа П. Иванова - директор на ПГСА.
След това изявата продължи, водена емоционално от г-жа Й. Ботева. Учениците разпознаваха портрети на български автори, разказвайки какво знаят за тях. А също и откъси от популярни песни, познавайки кой е авторът на текста и кой е композиторът. Четиримата преподаватели прочетоха откъси от любими свои творби, които също трябваше да бъдат разпознати от учениците. Най-знаещите получиха награди.
Твърде любопитните факти за най-малката, най-голямата, най-скъпата, най-дългата, най-продаваната книга прочете г-жа Й. Ботева .
С голям интерес бе посрещната направената от осмокласници драматизация на откъс от „Дамата с рентгеновите очи” от Св. Минков.
И нали „Светът е оцелял, защото се е смял”, не се размина и без автентични ученически „бисери”, някои от които развеселиха до сълзи присъстващите.
Емоцията бе поддържана от прекрасния глас на деветокласничката Елена Дончева, която изпя „Хубава си, моя горо” и „Бела Мария”.
Накрая г-жа Ботева завърши с думите на римлянина Цицерон : „Дом, в който няма книги, прилича на тяло, лишено от душа”. И добави, че добрата книга е слово-истина. И тая истина трябва да бъде съхранена, за да бъде съхранен самият живот.