<< всички новини

Клуб „Кариера” бе открит в ПГСА – град Пазарджик

На 17.11.2016 година в ПГСА бе открит клуб „Кариера”. Присъстваха гости от ЦКО – град Пазарджик, както и бивши ученици с успешна професионална реализация. Директорът на училището – инж. Петя Иванова, информира, че откриването на клуба е част от дейностите по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ПГСА и ОУ„Св. Климент Охридски“ - Пазарджик, са двете училища, които са ангажирани с този проект. Учебните заведения вече имаха съвместна изява. В клуб „Кариера“ в ПГСА учениците и учителите ще могат да обменят идеи и да си сътрудничат. С координирането на проекта са ангажирани инж. Петя Иванова, инж. Недялка Енева - координатор по организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в ПГСА – гр. Пазарджик, г-н Петър Тасев – учител по немски език.
Директорът на ЦКО – г-жа Наталия Спасова, увери присъстващите ученици, че предстоят много интересни и полезни групови занимания и индивидуални обучения, посветени на кариерното ориентиране. На учениците ще бъде оказана пълноценна подкрепа, ще бъде разкрита връзката между личностния потенциал и професионалното направление, в което младите хора да се реализират.
Инж. Иванова представи свои бивши ученици от випуска на преуспелите – 2000. Инж. Николай Златанов развълнувано подчерта, че е имал щастието да бъде ученик на инж. Иванова. Сподели подробности около своя професионален път като геодезист. За бъдещите геодезисти е важно да имат визия за бъдещето, да използват пълноценно свободното време, да се трудят упорито, да придобиват нови знания и умения в практиката.
Учениците изслушаха и инж. Димитър Христосков, който сподели, че в гимназията е натрупал много базови знания, които помагат в реализацията. Геодезистът със собствена фирма насърчи младежите, сподели своята рецепта за успех - стабилни знания, опит, стаж, увереност. Така идва успехът според инж. Христосков. Подчерта, че много изпити в УАСГ е взел благодарение на знанията, придобити в гимназията.
Думата взе и строителният техник Рангел Кисов. В момента той управлява собствена фирма. За него успешната формула е борба, любопитство към новото, желание и упоритост. Важно е да си опитен, но и да си смел.
Новият дизайн на сайта на гимназията е дело на Александър Мерджанов от същия випуск. Компютърният специалист, който се занимава и с реклама, подчерта, че за успеха е важно постоянството. То ще бъде оценено от работодателя. Работещият трябва да се старае винаги да е по-добър.
Специалистите подчертаха, че се търсят работници, а не се намират лесно подготвени и коректни кадри. Инж. Иванова допълни, че заплащането не е най-важно в началото на професионалния път. Препоръча на учениците да се съобразят с това. Трябва да се работи със сърце и човек да се стерми към придобиване на нови знания и умения.
Присъстващите на срещата си тръгнаха удовлетворени. Клуб „Кариера“ очаква всички ученици от гимназията.