<< всички новини

На 17.03.2017 г. се проведе информационна среща

На 17.03.2017 г. се проведе информационна среща с крайните ползватели по проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «Образователна мобилност на граждани», дейност “Мобилност” на ПГСА-Пазарджик. На срещата двадесетте ученици и техните родителите бяха запознати от ръководителя на проекта инж. Петя Иванова с начина на пътуване, настаняване, обучение и признаване на мобилността. Подписани бяха индивидуалните договори за провеждане на практиката и споразумение за обучение и качествено провеждане на практиката. На срещата присъстваха и учителите, участвали в предварителната езикова, професионална и културна подготовка на учениците. Представени бяха и двете придружаващи учениците лица от ПГСА - инж.Стоянка Харалампиева и Надежда Кибритова-Енева.