<< всички новини

Официалното представяне на проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство»

На 05.10.2016 г. се състоя официалното представяне на проект № 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «Образователна мобилност на граждани», дейността “Мобилност”.
Инж.Иванова запозна учениците от XI а, б, г и XII a, г, г клас-специалност “Строителство и архитектура” и “Геодезия” с общите и специфични цели на проекта. Разясни, че те кореспондират с целите на секторната програма и са провокирани от включването на нови елементи в образованието и професионалното обучение, разглеждащи новите строителни тенденции - екологосъобразното строителство и архитектура, интегриран подход за енергоефективни сгради, използване на отпадъка като суровина за следващ процес. Това на практика означава създаване на адаптивна и модерна работна сила в България със съвременни професионални компетенции. Новата индустриална революция е невъзможна без сътрудничество - на производителя на продукти с производителя на енергия, с онзи, който ще рециклира, дори с потребителя. Мислейки глобално за бъдещето на Земята, е невъзможно и без разнородни и разнопосочни научни знания за материалите, биологичните и техническите процеси. Не напразно подходът е станал дисциплина за преподаване в много училища и университети..
Обясни, че този проект е естествено продължение на предходните, чрез който ученици от различни специалности придобиха нови знания и умения в областта на проектирането и изграждането на пасивна къща, експлоатацията на фотоволтаичните централи в Испания и сградните системи при нискоенергийното строителство. Очакванията на екипа за управление на проекта: придобиване, разширяване и развитие на професионална квалификация на бъдещите строителни техници и геодезисти в областта на модернизирани подходи, свързани с екологично застроената среда, в енергийно ефективни и щадящи природата строителни технологии, в проектирането и изграждането на нови сгради в съответствие със стандарта за интегриран подход към енергийно ефективни сгради, за екоустойчивост и биохармония в архитектурата.
Учениците бяха запознати и с предстоящите дейности по проекта: предварителна чуждоезикова подготовка по английски език и обзорна професионална подготовка – програми и график; критериите за подбор на ползвателите на -седмичната практика в гр.Брага-Португалия и работната програма на мобилността.