<< всички новини

ДИМИТРОВДЕН В ПГСА – ГР.Пазарджик

В ПГСА се състоя тържество, посветено на Димитровден. Пред ученици и учители от гимназията и гости от училище „Св. Климент Охридски“ - Пазарджик, участниците от Ученическото самоуправление представиха приятни изненади.
Двете училища са включени в проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците активно ще бъдат ангажирани с редица дейности, свързани с кариерното ориентиране.
Инж. Петя Иванова – директор на гимназията, поздрави всички присъстващи и им пожела успехи в професионално отношение. Инж. Иванова изрази задоволство от факта, че ПГСА и училище „Св. Климент Охридски“ участват в пилотния проект. Тя заяви, че бъдещи съвместни срещи биха обогатили обучаващите се в двете учебни заведения. В клуб „Кариера“ в ПГСА учениците и учителите, ангажирани с проекта, ще могат да обменят идеи и да си сътрудничат.
Всички класове излъчиха свой представител, който пусна в небето 15 красиви балона - символ на младежкия устрем, на вярата в по-хубавото утре.
Присъстващите имаха възможността да наблюдават презентации за специалностите, които се изучават в ПГСА, изготвени от ученици /„Строителство и архитектура“, „Геодезия“, „Недвижими имоти“, „Интериорен дизайн“, „Електрически инсталации“/. Прожектирана бе част от филм, свързан с гимназията: https://www.youtube.com/watch?v=O0JG0Q1pTLA.
Присъстващите научиха любопитни подробности за Димитровден, представени от Петя Андрапилова /XII Г клас/, Дамян Узунов /X А клас/ и Мартин Гергишанов /X В клас/. Свети Димитър закриля строителите. Празнуват всички архитекти, проектанти, строителни инженери, ангажираните в сферата на строителството. Професионален празник е и на ковачите, техниците и металурзите.
Свети Димитър е живял през 3. век по времето на жестоките християнски гонения, извършвани от римския император Максимилиян. Бил убит с копия заради вярата си на 26 октомври 306 година. И след смъртта си Св. Димитър останал защитник на хората – правел чудеса, изцерявал болни, укрепвал вярата на християните. Според народния календар на Димитровден завършва преходът от есен към зима. Това е ден за сборове, курбани и всеобщо веселие. Народна поговорка гласи: „Георги носи лято, Димитър - зима“.
Според легендата Св. Димитър язди на червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки. Казано е: „Дойде ли Димитър, идва и снегът“.
Българско народно предание представя Св. Димитър като близнак на Св. Георги. Те си разделили годината по братски - за Св. Георги - лятото, а за Св. Димитър - зимата. Интересни са трите дни след Димитровден - т. нар. Миши дни, които се празнуват в чест на мишките, за да не правят те пакости по храната, дрехите, зърното. Димитровден наричат още Разпуст, защото на него работниците се освобождават от едни стопани и се наемат от други.