<< всички новини

ОБУЧЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПГСА-гр.ПАЗАРДЖИК

На 06.10.2016 г. и 07.10.2016 г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе обучение на строителни специалисти, свързани с «пасивната къща» и «почти нулево-енергийната сграда» по проект “BUILD UP SKILLS ENERPRO” по програма “Intelligent Energy - Europe” включващо следните учебни модули: „Пасивни и нискоенергийни сгради”; „Термомостове”; „Въздухонепроницаемост”; „Топлоизолация на основи”; „Топлоизолация на стени”; „Топлоизолация на покрив”; „Дограма-прозорци,врати и други прозрачни външни компоненти”; „Реновиране на съществуващи сгради с елементи за нискоенергийно строителство”.
В обучението участваха 16 архитекти и инженери от професионално направление «Архитектура и Строителство» и «Електротехника и енергетика», членове на КАБ-ОК-Пазарджик, КИИП-ОК-Пазарджик и КСБ-ОП-Пазарджик.
Лектори на обучителния семинар бяха: арх.Александър Генчев, арх.Здравко Генчев, инж.Александър Станков, Драгомир Цанев, инж.Стоянка Харалампиева и Николай Мадамлиев.
На участниците бяха издадени сертификати за проведеното обучение.

През месец ноември предстоят обучения на още три групи специалисти по предварителни заявки на работодателите.