<< всички новини

Трети март

Ученическото самоуправление в ПГСА – град Пазарджик, активно се включи в отбелязването на Трети март. Велислав Иванов – ученик от VIII А клас, изготви табло, посветено на националния празник. Днес Петя Андрапилова /от XII Г клас/, Даниела Петьошина /от XI Б клас/, Велислав Иванов /от VIII А клас/, Благовеста Ненкова /от VIII А клас/, Даниела Домусчиева /от X А клас/ и Златка Чардакова /от X А клас/ бяха част от караула пред паметника на Ованес Съваджъян. Гимназистите подготвиха презентация, посветена на празника. Учениците бяха подкрепени от инж. Недялка Енева - координатор по организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в ПГСА – гр. Пазарджик.
По инициатива на г-жа Красимира Вачева – учител по история и цивилизации в ПГСА, ученици и учители положиха цветя пред паметника на Ованес Съваджъян в Пазарджик. Г-жа Вачева изнесе кратка лекция, посветена на живота и делото на спасителя на нашия град.