<< всички новини

Най-добър млад строител


Отбори на ПГСА – град Пазарджик, спечелиха отличия в регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад строител“
ПГСА – град Пазарджик, бе домакин на регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад строител“ за професионално направление „Строителство“. На осми март участниците от София, Перник, Пловдив и Благоевград бяха посрещнати от представители на гимназията. Състезанието бе открито в конферентната зала на хотел „Тракия“. Присъстваха г-н Б. Брайков от КСБ – София, арх. К. Танков – главен архитект в Община Пазарджик, инж. Л. Келчев – председател на КСБ – ОП – Пазарджик, който е съорганизатор на проявата, г-жа А. Полищук – старши експерт по ОСО в РУО – Пазарджик, инж. Т. Калоянов – председател на КИИП – РК – Пазарджик, арх. Б. Столинчев – председател на КАБ – РК. Проведе се техническа конференция и бяха изтеглени състезателните номера. Участниците решаваха теоретичен тест.

На девети март в Младежкия дом в града се откри състезанието по изпълнение на практическите задачи. Инициативата предизвика интереса на ученици от ОУ „Стефан Захариев“. Те наблюдаваха състезателните дейности и се запознаха със специалностите, които могат да изучават в ПГСА – град Пазарджик.

Съревнованието „Най-добър млад строител“ се провежда в три кръга – училищен, регионален и национален. Учениците се състезават в 4 дисциплини: „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“, „Облицовки и настилки“, „Сухо строителство“, „Зидарии“. Арх. Кръстьо Танков връчи призовете на най-добрите състезатели, а наградите, осигурени от КСБ – г-н Борислав Брайков от КСБ – София. Инж. Петя Иванова – директор на ПГСА – град Пазарджик, и организатор на регионалния кръг на състезанието, поздрави отличените ученици, като им благодари за старанието и пожела много успехи. Поощрен бе трудът на всички учители, обучавали и подкрепяли своите гимназисти.

Класиране:

„Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“
Първо място:Йоана Стефанова от СГСАГ „Христо Ботев“ – град София
Второ място: Бояна Арнаудова от ПГСАГ „Васил Левски“ – град Благоевград
Трето място: Велислава Рангелова – ПГТС „Арх. Й. Миланов“ – град Перник
В тази категория грамота за участие получи и Благовеста Ненкова от ПГСА – град Пазарджик.
Грамота за участие:
Силвия Деливанска от ПГАСГ „Арх. К. Петков“ – град Пловдив

„Облицовки и настилки“
Първо място: Стефани Стоилова – СГСАГ – град София
Второ място: Красимир Въгленов от ПГСАГ – град Благоевград
Трето място: Николай Рангелов от ПГСТ – град Пловдив
Грамота за участие:
Никола Карагьозов от ПГАСГ – град Пловдив
Васил Гълъбов от ПГСА – град Пазарджик

„Сухо строителство“
Първо място: Албен Таратаев, Станимир Чолаков от ПГСА – град Пазарджик
Второ място: Петър Тодовичин, Мустафа Мюмюн от ПГАСГ „Арх. К. Петков“ – град Плавдив
Трето място: Станислав Милев и Илиян Стойков от СГСАГ „Христо Ботев“ – град София
Грамота за участие:
Симеон Кръстев и Пламен Кирилов от ПГТС „Арх. Й. Миланов“ – град Перник
Александър Кузев и Златко Костанев от ПГСТ „П. Пенев“ – град Пловдив

„Зидарии“
Първо място: Александър Павлов и Слави Кривиралчев от СГСАГ „Христо Ботев“ – град София
Второ място: Салих Фере и Златомир Дилянов от ПГСА – град Пазарджик
Трето място: Виктор Шопов и Христо Билярски от ПГСАГ „Васил Левски“ – град Благоевград
Грамота за участие:
Мишел Станков и Иван Боянов от ПГТС „Арх. Й. Миланов“ – град Перник
Боян Пейчев и Дилян Стоянов от ПГАСГ „Арх. К. Петков“ – град Пловдив
Димитър Петров и Димитър Пенчев от ПГСТ „П. Пенев“ – град Пловдив

Грамоти от WIENERBERGER:
Първо място: Александър Павлов и Слави Кривиралчев
Второ място: Салих Фере и Златомир Дилянов от ПГСА – град Пазарджик
Трето място: Виктор Шопов и Христо Билярски


Председател на журито беше инж. Любомир Келчев – председател на КСБ-ОП- Пазарджик, а членове: Явор Стефанов от „Хенкел България“ ЕООД - София, Василка Рубцова от „МЕГАХИМ“ АД - Русе, Иван Бурлаков от „КНАУФ България“ ЕООД - София, Момчил Йорданов от „Винербергер България“ ЕООД – София.

Тази година партньори на състезанието са „Кнауф България“ ЕООД, „Винербергер България“ ЕООД, „Хенкел България“ ЕООД, „Мегахим“ АД и Камарата на строителите в България, които осигуряват възможност за прилагането на новите технологии и строителните материали в обучението на учениците.

Предварителната подготовка на учениците се извършва от учителите по професионална подготовка в извънкласни занимания. Фирмите партньори предварително предоставят варианти на примерни задания и критерии за оценяване.

До настоящия момент са проведени училищните кръгове на състезанието, до които след предварителен подбор достигат най-сръчните и знаещи ученици.

Домакините на регионалните кръгове, които се определят на ротационен принцип, тази година са: ПГСА – гр. Пазарджик, ПГСАГ „Лубор Байер“ – гр . Стара Загора, ПГСАГ – гр. Шумен, ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана.

Заявка за регионалните състезания са подали 24 професионални гимназии – за 114 участници, разпределени по четирите състезателни дисциплини.

За участие в националния кръг на състезанието ще бъдат излъчени класиралите се на първо и второ място индивидуално или отборно ученици, а класиралият се отбор на първо място по дисциплината „Сухо строителство“ ще има възможност да участва в международното състезание KNAUF JUNIOR TROPHY.

Десетгодишната традиция на организираните от МОН състезания по професии е възможност за учениците да доразвият своите професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип. Гимназистите могат да развиват творческите си способности, да се съревновават на междуучилищно ниво, да бъдат оценени от бъдещите си работодатели, да имат възможност за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.