<< всички новини

Най-добър млад строител

На 21.02.2019г. в ПГСА-гр.Пазарджик се проведе училищния кръг на състезанието “Най-добър млад строител”. На база предварителен подбор в него взеха участие:
- 4 ученици в състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ;
- 2 ученици в състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”
- 2 отбора от по 2 ученици в състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ”
- 2 отбора от по 2 ученици в състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”

В комисиите за оценка на постиженията на учениците в съответните специалности бяха включени представители от строителните фирми-членове на КСБ-ОП-Пазарджик

Необходимите материали инструменти, техника, технологична документация и инструктажи за безопасна работа за състезанието и наградният фонд – материални награди и грамоти са осигурени от ПГСА-Пазарджик и КСБ-ОП-Пазарджик

Излъчен е представителен отбор от 6 ученици, който ще представи училището на регионалния кръг, който ще се проведе на 7 и 8.03.2019 г. в гр. Перник по четирите състезателни дисциплини, а именно:
1.МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - Благовеста Мигленова Ненкова
2.ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - Антон Байрямов Пашов
3. ЗИДАРИЯ - Валентин Иванов Божков и Виктор Лъчезаров Бонев
4. СУХО СТРОИТЕЛСТВО - Станимир Спартаков Чолаков и Албен Емилов Таратаев
Ръководител на отбора – Илия Бързаков