<< всички новини

Най-добър млад строител

ПГСА – град Пазарджик, спечели отборно първо място на регионалния кръг на състезанието “Най-добър млад строител”. Същото се проведе на 7 и 8.03.2019 г. в гр. Перник за училищата в гр. Благоевград, Пазарджик, Перник, Пловдив, София; В него взе участие представителен отбор от 6 ученици, представящи ПГСА Пазарджик по четирите състезателни дисциплини, както следва:
- състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ – Петя Георгиева Пейкова ;
- състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”- Антон Байрямов Пашов;
- състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ”- отбор от по 2 ученици – Виктор Лъчезаров Бонев и Валентин Иванов Божков;
- състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”- отбор от по 2 ученици – Албен Емилов Таратаев и Станимир Спартаков Чолаков;
Резултатите от състезанието за отбора на ПГСА Пазарджик съответно са:
- състезателна дисциплина “ЗИДАРИЯ”- първо място.
- състезателна дисциплина “СУХО СТРОИТЕЛСТВО”- първо място.
Участниците от състезателна дисциплина “МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ и състезателна дисциплина “ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ” се класираха след второ място и получиха грамоти за участие.

Класиралите се на първо място отбори от състезателни дисциплини “СУХО СТРОИТЕЛСТВО” и “ЗИДАРИЯ” ще вземат участие в националния кръг на състезанието “Най-добър млад строител”, което ще се проведе в гр.Велико Търново.

Ръководството благодари на екипа от учители, участвали в предварителната подготовка на състезателите: Илия Бързаков, Петьо Вълков, инж.Цветка Василева, инж.Олга Хрисчева; на ръководството на КСБ, ОП гр.Пазарджик и фирмите, участвали в комисиите за оценка на училищния кръг на състезанието и консултациите и напътствията по време на него: „Протер инженеринг“ ООД - Борис Терзиев и Стоянка Пашова, „Сухстрой“ ЕООД - Васил Минев, „БРОКС 2003“ ООД -инж.Маринела Савова.

Ръководството разчита на отговорното отношение и подготовка на класираните учениците и техните учители-консултанти за доброто представяне на националния кръг на състезанието.