<< всички новини

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ. ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

В ПГСА се провежда кампания, посветена на медийната грамотност. Целта е да се фокусира вниманието върху уменията на учениците да намират, преценяват, използват и произвеждат правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници.
На 21.02.2018 година г-жа Л. Петрова – учител по български език и литература, и инж. Н. Енева, която активно работи с УС, ангажираха учениците от 8. а и 12. б клас с любопитни презентации. Една от тях бе подготвена от Ангел Йовчев – ученик от 8. а клас. По темата работиха Васил Ковачев, Анна Кисова, Петя Пейкова – ученици от 8. а клас. Те подготвиха и табло. В клуб „Кариера“ се проведе дискусия. Постави се акцент върху безопасния интернет и кибертормоза. Кампанията продължава. Учителите по български език и литература ще запознаят гимназистите, на които преподават, с темата за медийната грамотност.
Според данни от национално представително изследване на българския Център за безопасен интернет (2016 година) 80% от запитаните деца на възраст между 9 и 17 години са уверени в умението си да търсят информация, но само 50% могат да оценят истинността ѝ. Около 38% от тормоза между деца се извършва онлайн. Около 20% от българските деца са се срещнали лице в лице с непознат след комуникация онлайн.

От съществено значение е младите хора да развиват умения за критично мислене, които могат да бъдат полезни във виртуалния и в реалния свят. Необходимо е учениците да разбират как се формират различните медийни послания и какви са целите им, да се научат да разпознават дезинформация и лъжливи внушения. Важно е гимназистите да могат да се възползват от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват, да се предпазват от злоупотреби, да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.
Източник: http://gramoten.li

Дните на медийната грамотност ще продължат до 17 март. Повече подробности ще откриете тук: https://www.safenet.bg/bg/; и https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=27173&sid=7