<< всички новини

ПГСА Пазарджик е в списъка на иновативните училища на България

С Решение № 479 на Министерския съвет от 5 август 2019 г. Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик е в списъка на иновативните училища на България за учебната 2019/2020 година.

Основната дейност, предвидена по инициатива на Стефка Елмаян – главен учител е създаването на образователен облак, както и обучението на учителите за създаване на електронно учебно съдържание, тестове за обратна връзка, възлагане и проверяване на домашните работи в „облака“. Учениците ще могат да пишат и изпращат домашните си в електронен вариант, а не в тетрадки.

В облака всеки ученик и учител ще има свой профил. Чрез него учениците ще имат достъп до различни образователни канали.
Съвместно с Център за творческо развитие – гр. Пловдив ще се създаде платформа Google G suite за учениците от IX а клас, специалност „Строителство и архитектура“.
Предвижда се класната стая в „облака“ от 2020/2021 година да обхване всички паралелки в училището.
Да живеем в дигиталната ера означава и да учим в дигиталната ера и учебните технологии да са пригодени спрямо нея.