<< всички новини

Halloween

Представителите на Ученическото самоуправление към гимназията не пропуснаха да отбележат Halloween. Пакост или лакомство? В голямото междучасие всеки можеше да избира... Учениците бяха измайсторили тиквени фенери, а страховитата украса имаше свой специален кът.