<< всички новини

Дейности, свързани с функционалната грамотност на деветокласниците

През изминалата седмица гимназистите от 9. а, 9. б и 9. в клас работиха върху тестове, свързани с развиването на функционалната грамотност. Инициатор е г-жа Л. Петрова – учител по български език и литература в ПГСА. Тя ще провери тестовете и ще ги анализира.
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2010) засяга функционалната грамотност. В документа се казва: „Функционалната грамотност може да се разглежда в две измерения: като прилагане на знанията по четене, писане (и смятане) в ежедневието за изпълнението на различни по характер задачи (например разчитане на надписи върху сгради или стоки, ориентация по разписанието на превозно средство за времето и мястото, откъдето то заминава и пр.); като наличие на необходими знания и умения за упражняване на определени функции, сред които най-важна е функцията на трудещ се човек. Затова функционалната грамотност е основополагаща и в провежданото периодично международно изследване PISA, като се определя като способността на учениците да използват знания и умения в ключови познавателни области, като анализират, осмислят и представят решение на проблеми в многообразие от ситуации, близки до реалните.“
14 февруари е и ден, посветен на св. Трифон. Празнува се от лозарите, соколарите, градинарите и майсторите на вино. Празникът на св. Трифон Зарезан се отбелязва и в други страни. Денят е посветен на ритуалното зарязване на лозята.
Предвидено е провеждането на още един тест.