<< всички новини

ПГСА се включи в Европейската седмица на професионалните умения

Професионална гимназия по строителство и архитектура – град Пазарджик, се включи по атрактивен начин в Европейската седмица на професионалните умения. Членовете на Ученическото самоуправление към училището, гимназисти и учители подготвиха интригуваща програма. Инициативата се състоя на площад „Константин Величков“ в Пазарджик. Жителите и гостите на града наблюдаваха демонстрации на ученици от специалностите строителство и архитектура, сухо строителство, електрически инсталации. В училището се изучават и интериорен дизайн, геодезия, недвижими имоти. Местната общност прояви интерес към знанията и уменията на учениците. Събитието бе уважено от г-жа Александра Полищук – старши експерт по ОСО в РУО – гр. Пазарджик, от родители, от възпитаници на гимназията, които вече се обучават във ВУЗ.

Гимназистите се включват в специализирани състезания („Най-добър млад строител“) и в международни проекти. Заемат призови места. След броени месеци ученици от ПГСА ще се обучават в Германия по проект «Виртуален информационен модел на нискоенергийна сграда». В училището се извършва обучение на строителни работници от фирми на КСБ-ОП-Пазарджик, за част от професията за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация, както и валидиране на професионални знания и умения, придобити по неформален път. От години в гимназията се работи по проекта „Нов шанс за успех“, който дава възможност за развитие на възрастни.

Аплодисменти на 24 ноември заслужиха изпълненията – песни и танци, на Ерин Димитрова, Мария Колева, Цветелина Грозданова, Леонардо Пуров, Огнян Бечев, Златомир Дилянов, Даниела Петьошина, Трайко Джузданов, Иванка Кестенова, Мила Георгиева и други. Ученическото самоуправление към ПГСА отново бе активно с подкрепата на инж. Недялка Енева. Събитието бе закрито с кръшно българско хоро.

Европейската седмица на професионалните умения се провежда за втора поредна година. Инициативата е на Европейската комисия. През тази Седмица бяха споделени примери за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, както и иновативни практики за преподаване, успешни програми за професионално обучение, които насърчават стажовете, обучението на работното място, повишаването на квалификацията и преквалификацията, както и устойчивите партньорства между бизнеса и образованието. Седмицата бе ангажирана със събития, касаещи професионалния напредък, развиването на уменията, от които хората се нуждаят, за да увеличат шансовете си за намиране на работа.

Необходимо е хората да получат повече информация за широкия спектър от възможности, които предоставя професионалното обучение. То е интелигентен избор, гарантира висококачествени работни места и престиж. Има големи възможности за професионално обучение, които успешно подготвят за интересна кариера, за активно ангажиране в обществото.