<< всички новини

Oбразователна кампания - “EVN за България 2018“

По повод на образователната кампания на EVN - “EVN за България 2018“, в рамките на която младежите от 6 до 11 клас се информират за възможностите за кариерно ориентиране и избор на професия на 24.10.2018 г. в Конферентната зала на ПГСА се проведе среща с ученици от 11 и 12 клас на ПГСА. Кампанията има изцяло социална насоченост и цели да представи конкретни методи и практики при кариерното ориентиране, както и да даде информация за актуални позиции и необходими за младите хора умения.

Във връзка с това, се организира среща с учениците в рамките на един учебен час.
Гост лектор на семинара беше Владислава Крумова - ИВН специалист-http://jobtiger.events/