<< всички новини

Международния ден на думата БЛАГОДАРЯ!


Благодаря!

Днес гимназистите от ПГСА имаха възможност да благодарят на своите учители, съученици, приятели, родители. Възползваха се и учителите.
На 11 януари отбелязваме Международния ден на думата БЛАГОДАРЯ (International Thank You Day). В клуб „Кариера“ представителите на Ученическото самоуправление, подкрепени от инж. Н. Енева, дискутираха с учениците от 8. А и 8. Б клас отношението на хората към благодарността. Подготвена бе и любопитна презентация. Всички учители получиха картички с мили думи от гимназистите. Около създаденото специално за този ден табло имаше любознателни ученици.

Нека бъдем добронамерени и признателни!