<< всички новини

Аз избрах…

От 13 до 27 юни Община Пазарджик организира кампания „Аз избрах…” по Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси. В нея ще бъдат представени извънкласните дейности, осъществени през учебната 2018/2019 г. – изложби, спортни прояви, математическо състезание, фестивал на театралното изкуство, концерт на музикалното и танцово изкуство.

Събитията ще се проведат в Младежкия дом, ХГ „Станислав Доспевски”, Coworking space Viliss /Споделено работно пространство/, Историческия музей, площад „Константин Величков”, парк-остров „Свобода”, ДКТ „Константин Величков.

На 13 и 14 юни в Младежкия дом ПГСА представи клубовете по интереси с макети, проекти, изделия за декориране, табла и нагледни материали. Учениците от 8 и 9 клас представиха и разказаха,какво и как са изработили,какво са научили и защо са участвали в тези извънкласни дейности.Общинска телевизия направи интервюта от участниците на училищата присъствали събитието.