<< всички новини

Дизайнерския проекти за мечтаният интериор

Интериорът е вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях. Интериорният дизайн (вътрешното оформление или вътрешно обзавеждане) е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка.

В сряда, на 21.11.2018 г. в ПГСА в рамките на „Седмица на творческите изяви” се проведе поредното мероприятие за стимулиране на креативни умения – „СЪЗДАВАНЕ НА ТРИИЗМЕРНИ АРХИТЕКТУРНИ КОМПОЗИЦИИ.”
В състезанието се включиха 5 отбора. Участниците изграждаха кули и триизмерни композиции от дървени пръчици.
Критериите за оценяване бяха: височина, правилна геометрична форма, устойчивост и атрактивност.


Най-високата кула от дървени пръчици - 205 см, която отговаряше на всички условия, построиха екип под ръководството на Станимир Чолаков от 11 „А” клас. С него заедно работиха момчетата от 8 а клас Данаил Киров и Златин Стефанов.
На второ място се класира екипът на Велислав Иванов от 10 „А” клас и момичетата от 8 „А” клас Велислава Спасова и Никол Гаджева.
Тяхната кула беше с перфектни геометрични форми и височина 196 см.
Третото място е за кулата с височина 120 см, която е творение на Албен Таратаев 11”А”, Ани Кисова и Васил Ковачев от 9 „А”.
На 4-то място се класираха Деси Гергинска, Трайко Илиев от 11”А”, Петя Пейкова и Ангел Йовчев от 9 „А”, които имаха намерение да построят катедрала, но задачата се оказа доста голямо предизвикателство за отделеното време. Тяхното съоръжение беше с височина 115см.
Последният отбор е на Марин Юруков и Иван Шуманов от 10”А”, Никола Марков и Петьо Стефанов от 8 „А”. Те трансформираха кулата в къща с покрив със забележителната височина 110см.
По време на състезанието участниците демонстрираха способност да работят в екип, да се съобразяват с мнението на другите, да наблюдават, да набелязват проблемите, да откриват нови творчески решения и бързо и адекватно да ги реализират.
Участието в състезанието за креативни умения разширява погледа на учениците към архитектурата, доказва, че архитектурата може да бъде забавна и интересна.Това се отнася както за преките участници в състезанието, така и за съучениците им, които ги подкрепяха и окуражаваха.