<< всички новини

Подкрепа за дуалната система на обучение

На 08.06.2023 г. по покана на „ВАЛДАНИ“ ЕООД–партньор по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ BG 05 M 20 P001 – 2.014-001, се проведе пробно стажуване на строителния обект на фирмата-жилищна сграда за учениците от VIII б клас, специалност „Кофражи“.

Учениците бяха посрещнати от управителя на фирмата г-н Валентин Василев, който извърши инструктаж на учениците по техника за безопасност на строителната площадка, запозна ги с основните строителни процеси, след което им даде възможност да се запознаят с изготвяне на кофража с помощта на дървени и метални платна под ръководството на бъдещия наставник на учениците.

Инж. Илия Генов-старши учител по професионална подготовка-практика напомни на учениците, че специалност „Кофражи“ и свързана и с други основни процеси от грубия строеж-армировъчни, бетонови, зидарски и работейки на строителната площадка, учениците могат впоследствие да придобият допълнителни знания и умения за тях, които да бъдат валидирани.

Пробният стаж за учениците приключи с пожелание от г-н Василев за успешно завършване на VIII клас.