<< всички новини

Подкрепа за дуалната система на обучение

На 07.06.2023 г. по покана на мебелна фирма ЕТ“ Благой Ангелов – КОЛОРАДО“ – наш партньор по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ BG 05 M 20 P001 – 2.014-001, се проведе пробно стажуване във втората фабрика на фирмата, където учениците от X б клас се запознаха с работните места за стажуване, което им предстои в XI и XII клас в реална работна среда. Това е първият клас, професия „Техник – технолог в мебелното производство“, специалност „Мебелно производство“, който ще проведе практиката си с договор към фирмата.ОУчениците бяха посрещнати от г-н Георги Млеканов - координатор по проекта към фирмата и г-жа Димана Иванова - началник производство. Учениците бяха мотивирани от тях колко е важна, интересна и с бъдеще професията „Технолог – мебелист“ и бързото навлизане на роботизираната техника в производството. Запознаха се отблизо с производствения процес - от офиса – до склада.

Съгласно изискванията на Наредба №1/2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение):

- на 30.03.2023 г. бяха утвърдени Критерии за подбор и разпределение на учениците от X б клас, специалност „Мебелно производство“, дуална система на обучение за практическо обучение в реална работна съвместно от учителите и представителите на трите фирми, парньори в дуалната система на обучение;

- на 30.03.2023 г. се състоя информационна среща за родителите и учениците от X б клас и представители на фирмите-партьори, на която всяка фирма презентира дейността си и очакваните резултати от практиката на учениците в реална работна среда, както и за критериите за подбор и разпределяне на учениците за практическо обучение в реална работна среда;

- до 30.03.2023 г. учениците подадоха своите заявления за желание за провеждане на практическо обучение в реална работна среда в конкретна фирма;

- на 03.04.2023 г. бе утвърден списък с разпределянето на учениците от X б клас, специалност „Мебелно производство“ при работодателите, на които ще бъде предложено да сключат трудов договор по чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда до 14.07.2023 г.