<< всички новини

Учебна практика по строително информационно моделиране

На 10.05.2023 г. в ПГСА-гр. Пазарджик се проведе урок по учебния предмет от разширена професионална подготовка „Учебна практика по строително информационно моделиране“, с който училището придобива статут на иновативно.

Урочната тема е интегрирана и със съдържанието на проекта на гимназията по НП „Обучение за ИТ умения и кариера“, модул 2 „ИТ умения за бъдещето“, както и иновативна с организацията си «Ученици обучават ученици».

Пред учениците от IX а клас, специалност „Строителство и архитектура“ Атанас Кайряков и Красимир Чолаков от XII а клас демонстрираха видовете архитектурна документация – 2D проекции, 3D перспективи и аксинометрии чрез възможностите на архитектурния софтуер ARCHICAD 25 INT, build 3002, която те усвоиха в обучението си, проведено във фирма „БИМ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. София.

На учениците бе предоставена възможност да упражнят показаните възможности на софтуерната програма.

ъдържанието по иновативния учебен предмет се интегрира с учебните предмети от общообразователната и професионална подготовка чрез възлагане на малки проекти на екипен принцип, тъй като концепцията на строителното информационно моделиране е свързана и с други глобални въпроси пред човечеството - недостига на ресурси; изменение на климата и кръгова икономика и т.н. В края на обучението си в девети клас учениците ще представят пет екипни проекта на база интегрирани знания и умения по учебните предмети: математика, ИТ, география, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, строителна графика, строителни материали, чрез които ще се отбележат стъпките на напредъка с включени индикатори за изпълнение през първата учебна година.