<< всички новини

Откриване на учебната година в ПГСА

На 15.09.2020 година в парка на училището се състоя тържество за откриване на учебната 2020/2021 година.
Посрещнахме нашите осмокласници: 8 а клас – Специалност „Строителство и архитектура“ и „Недвижими имоти“ 8 б клас – Специалност „Мебелно производство“
За първа година в нашето училище ученици са включени в дуална форма на обучение с професията „Техник-технолог в дървообработването“. Тържеството уважи г-жа Цветелина Ангелова, представител на мебелна фабрика „Колорадо“. Тя увери учениците, че като партньори на ПГСА-гр. Пазарджик са силно мотивирани да подкрепят първата паралелка в дуална форма на обучение и са готови още от осми клас да инициират дейности, чрез които учениците да се запознаят с колективите на фирмите от мебелното производство.

Директорът на ПГСА – г-жа Иванова, отправи поздрав към учители, ученици и родители. Пожела спорна и спокойно учебна година на всички, въпреки условията и изискванията предвид ситуацията с COVID-19. Увери родителите, че при необходимост от преминаване към обучение в електронна среда от разстояние, учениците ще получат качествени знания чрез ползването на платформата Google G Suite и алтернативните: Microsoft Teams, електронен дневник “Школо“. Насочи вниманието и към сайта на училището, където в рубрика „Учебни дейности - училищни документи“ родители и ученици могат да се запознаят с Плана за действие в условия на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда в ПГСА-гр. Пазарджик и инструктажите към него, както и най-важните училищни документи.