<< всички новини

Проектирането и строителството на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС)

От 2 до 3 септември 2021 г. ПГСА – гр. Пазарджик беше домакин на специализирано изложение и конференция, посветени на предизвикателствата пред проектирането и строителството на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) в България.

Събитието предложи и поглед върху успешните практики от България и региона и технологичните иновации, способстващи строителството на почти нулевоенергийни сгради.

На изложението посетителите, предимно от строителните фирми в региона се запознаха на място с най-новите строителни материали, изделия и технологии, подходящи за прилагане при изграждането на почти нулевонерегийни сгради

Бяха извършени демонстрации за въздухоплътност и термография с уреди, с които е оборудвана работилницата на ПГСА – гр. Пазарджик за „Нискоенергийно строителство, екология и устойчивост“ по НП „Съвременна образователна среда“

Проведено беше и обучение за строителни специалисти и ученици за запознаване с основните принципи на ПНЕС и свързаните с тях строителни и практики, като се представиха успешни реализации в България. Лекциите във втория ден на събитието се водиха от представители на доставчици на строителни материали, компоненти и технологии, които ще представят най-новите си продукти. Програмата на обучението покрива всички елементи от курса за Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради на Институт „Пасивна къща“ – Дармщат, Германия.

Проведена бе и кръгла маса на тема „Професионално образование за почти нулевоенергийни сгради: постигнати резултати, тенденции и бъдещо развитие“. Събитието бе открито от г-жа Мария Тодорова, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН и с участието на директора на дирекция „Бюро по труда“ – Пазарджик г-жа Дочка Димкова, председателя на РК на КАБ – Пазарджик арх. Петър Мурджев, председателят на ОП-КСБ – Пазарджик инж. Иван Делчев, г-жа Силвия Тонева – главен експерт в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО, г-жа Диана Атанасова – старши експерт „Международни програми и проекти“ към КСБ и вестник „Строител“.