<< всички новини

Архитектура … жилище за всички

На 7 октомври в конферентната зала на ПГСА беше отбелязан Световният ден на архитектурата (World Architecture Day).
За 2019 г. Международният съюз на архитектите е избрал темата „Архитектура … жилище за всички“.
Водещите от 11”А” клас Велислав Иванов, Благовеста Ненкова, Катерина Цветкова и инж. Олга Хрисчева запознаха присъстващите в залата ученици с важността на този ден. Идеята е да се покаже ролята на архитектите и на архитектурата в осигуряването на домове за всеки, който се нуждае от такъв, и насърчаването на хората да работят за по-добро бъдеще за себе си и света. Социалното неравенство става все по-видимо, особено в градската среда, където хората от различни социални слоеве живеят в непосредствена близост. Изострянето на този проблем в градовете има пряка връзка с бездомността, безработицата, бедността и здравословните проблеми.
Програмата за социално местообитание UIA работи за проучване на тези проблеми от архитектурна гледна точка и за започване на положителни социални действия в рамките на архитектурната общност.
Бяха проведени различни състезания. Два отбора от 12”А” и 12 „В” клас решаваха кръстословица, която съдържаше въпроси, свързани с жилищната архитектура. А отборите на учениците от 8 А, 9А и 10 А клас изграждаха къщи от геометрични фигури. Към публиката в залата бяха адресирани въпроси на тема „Познавате ли тези сграда и техните архитекти?” Учениците трябваше да разпознаят от демонстрираните слайдове на презентацията уникални архитектурни паметници. Най-много правилни отговори бяха дадени от Велислав Иванов от 11”А” клас и Стефан Стефанов от 12”В” клас.

Обявени бяха и резултатите от конкурсите, посветени на този празник.
Първо място в конкурса за рисунка „Моята къща –мечта” се присъди на Албен Таратаев от 12 „А” клас. Второ място спечели Ангел Йовчев от 10 „А” клас. Третото място поделиха Петя Пейкова от 10 „А” и Станимир Чолаков от 12”А”. Първо място за фотоконкурса спечели Анна Кисова от 10 „А” клас.
В състезанието за построяване на къщички от цветни геометрични фигури се отличи творческия екип на 10”А” клас.

Честито на всички победители с пожелание за бъдещи творчески изяви!.